Corporaties op weg naar een duurzame toekomst

Woningcorporaties lopen als kartrekkers van de energietransitie voorop in het verduurzamen van woningen. Om er zo voor te zorgen dat huurders een duurzame en comfortabele woning krijgen zonder dat hun woonlasten door de benodigde investeringen stijgen. Ze staan voor een grote opgave.

Naast energie ook circulariteit en klimaatadaptatie

Corporaties staan voor een grote verduurzamingsopgave. Ze zijn samen met gemeenten de kartrekkers van de energietransitie. Niet alleen energie, maar ook circulariteit en klimaatadaptatie zijn onderdeel van de verduurzaming van de woningportefeuille.

W/E adviseurs heeft meer dan 40 jaar kennis opgebouwd en ervaring opgedaan met het begeleiden van corporaties naar toekomstbestendig vastgoed en ondersteunt diverse corporaties bij het vertalen van ambities in plannen en het daadwerkelijke uitvoeren daarvan.

KleurrijkWonen
KleurrijkWonen heeft eind 2020 haar duurzaamheidsambities opnieuw geformuleerd. W/E adviseurs is een belangrijke partner voor ons om deze doelstellingen te realiseren en ook meetbaar te maken. Dat varieert van het in kaart brengen van de product- en materiaalstromen, het adviseren rondom oververhitting van woningen tot het monitoren en voorspellen van de CO₂-uitstoot op project en portefeuilleniveau.
Emile Lindeboom Regisseur Duurzaamheid

Waar kunnen we je mee helpen?

Zoek je ondersteuning en advies bij bijvoorbeeld één van de volgende vraagstukken?

 

– Hoe krijg ik als woningcorporatie grip op CO₂ en circulariteit?

 

-Hoe kan ik een routekaart naar een CO₂-neutrale woningvoorraad maken en monitoren?

 

-Hoe kan ik verduurzaming door ketensamenwerking opschalen en versnellen?

 

Je kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning op het vlak van duurzaamheidsbeleid én uitvoering. Wil je meer weten? We beantwoorden graag al je vragen!

Elianne Niyongabo-Paulussen
adviseur
Jappe Goud
Jappe Goud
adviseur

Projecten

W/E adviseurs werkt voor corporaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

De energietransitie maken met de Lokale routekaart CO2-neutraal
Samen met huurders en corporaties
Lokale routekaart naar co2-neutraal
W/E adviseurs en Artiensis begeleiden Venlo richting een aardgasvrije, circulaire en klimaatadaptieve transitievisie
Concrete actie voor het verduurzamen van gemeenten
de woning van morgen, transitievisie gebouwde omgeving