Onderzoek voor duurzame ontwikkeling

Onderzoek is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een duurzame gebouwde omgeving. Met meer dan 40 jaar ervaring en kennis van duurzaam bouwen mag W/E adviseurs zich kennisleider op het gebied van energie, circulariteit en klimaatadaptatie noemen. Daardoor is zij betrokken bij veel bekende, aansprekende (internationale) onderzoeken.

Duurzaam onderzoek gericht op energie, circulariteit en gezondheid

Samen met onderzoek initiërende instellingen, zoals overheden, kennispartners en brancheorganisaties ontwikkelt W/E beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend onderzoek en methodieken voor de bepaling van overheidseisen aan de duurzaamheid van de gebouwde omgeving. De onderzoeken waar W/E bij betrokken is richten zich op meer dan alleen energie.

Ze gaan over alle aspecten van de duurzame gebouwde omgeving, zoals circulariteit en klimaatadaptatie. W/E is betrokken bij de ontwikkeling van verschillende methodieken, zoals de MPG en TOjuli en doet onder meer onderzoek naar bijvoorbeeld circulair bouwen, bouwen met hout en de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 en energielabels.

NEPROM
Ik ken W/E adviseurs als een zorgvuldig en gedegen adviesbureau op het gebied van o.a. MPG, BENG, oververhitting en hun eigen instrument GPR. Ze zijn prettig om mee samen te werken.
Claudia Bouwens Programmabegeleider Energie en Duurzaamheid

W/E adviseurs houdt zich o.a. bezig met

Beleidsvoorbereidend onderzoek

Zoals op het gebied van TOjuli, inijking energielabels, grenswaarde MPG, EPBD III eisen, houtbouw en circulair bouwen.

Methodologie

De onderzoekers en adviseurs van W/E ontwikkelen methoden zoals de MPG(+), losmaakbaarheid, aanpasbaarheid, CPG e.d.

Rekeninstrumenten

Zoals bijv. de lokale routekaart naar CO2-neutraal, rekenmodel voor Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving, rekenmodel OEI.

Overige instrumenten

Zoals decirculairebouwcatalogus.nl, het inspiratieboek circulaire producten en diensten, menukaart voor warmtetransitie.

Lees meer

Meer informatie? Neem dan contact op.

David Anink
senior adviseur
Pieter Nuiten
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt met haar onderzoek aan verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Open norm stikstofemissie bouw- en sloopwerkzaam­heden
Ook kijken naar stikstofuitstoot bouw- en woonrijp maken
Stichting W/E adviseurs publiceert resultaten van verkenning MPG-score ≤ 0,5