Onderzoek voor duurzame ontwikkeling

Onderzoek is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een duurzame gebouwde omgeving. Met meer dan 40 jaar ervaring en kennis van duurzaam bouwen mag W/E adviseurs zich kennisleider op het gebied van energie, circulariteit en klimaatadaptatie noemen. Daardoor is zij betrokken bij veel bekende, aansprekende (internationale) onderzoeken.

Duurzaam onderzoek gericht op energie, circulariteit en gezondheid

Samen met onderzoek initiërende instellingen, zoals overheden, kennispartners en brancheorganisaties ontwikkelt W/E beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend onderzoek en methodieken voor de bepaling van overheidseisen aan de duurzaamheid van de gebouwde omgeving.

De onderzoeken waar W/E bij betrokken is richten zich op meer dan alleen energie. Ze gaan over alle aspecten van de duurzame gebouwde omgeving, zoals circulariteit en klimaatadaptatie. W/E is betrokken bij de ontwikkeling van verschillende methodieken, zoals de MPG en TOjuli en doet onder meer onderzoek naar bijvoorbeeld circulair bouwen.

NEPROM
Ik ken W/E adviseurs als een zorgvuldig en gedegen adviesbureau op het gebied van o.a. MPG, BENG, oververhitting en hun eigen instrument GPR. Ze zijn prettig om mee samen te werken.
Claudia Bouwens Programmabegeleider Energie en Duurzaamheid

Bruggen slaan naar de praktijk

W/E adviseurs is toonaangevend in de innovatie, onderzoek en ontwikkeling rondom duurzaam vastgoed. Samen met consortia van onder andere Europese en Nederlandse kennisinstituten, marktpartijen en overheden dragen we bij aan de continue inhoudelijke doorontwikkeling van het vakgebied. Dankzij ons (inter)nationale netwerk en nauwe contacten met kennisinstituten spelen we regelmatig een belangrijke rol in toonaangevende onderzoeksprojecten. Onze kennis van en meer dan 40 jaar ervaring met de bouwpraktijk komt daarbij goed van pas. Onderzoeksresultaten passen we direct toe in onze projecten en daarmee in de praktijk. De brug kent ook een andere kant. De inzichten die we opdoen uit de praktijk zijn ook goed toepasbaar in de onderzoeken die we doen.

David Anink
senior adviseur
Pieter Nuiten
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt met haar onderzoek aan verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Leidt een aanscherping van de BENG 1-eis tot minder CO₂-uitstoot?
Maatwerk is van groot belang
nieuwbouw, aanscherping BENG1-eis
Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 ontwikkeld
Voor integratie in GPR Gebouw en BREEAM-NL
losmaakbaarheid