Gezonde gebouwen

Een dikke jas in de zomer

Gezonde gebouwen

De buitentemperatuur loopt op. Maar onze gebouwen maken we steeds luchtdichter en beter geïsoleerd. Hittestress en zelfs (acute) gezondheidsproblemen kunnen het gevolg zijn. Hoe zorgen we voor gezonde gebouwen met het gewenste leefcomfort?

TOjuli

Sinds 1 januari 2021 geldt voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, dat aanvragen van de omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG). Betere isolatie en betere luchtdichtheid zijn consequenties van de eisen. Hierdoor wordt het realiseren van een gezond binnenklimaat in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen. Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale concepten is dit een belangrijk aandachtspunt. Van belang is dat ontwerpers van gebouwen in hun ontwerp rekening houden met de circulatiestromen van koude lucht in een gebouw.

 

Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale concepten is dit een belangrijk aandachtspunt. Er is een indicator voor verlaging van het risico op oververhitting genaamd: TOjuli (TOjuli). De grenswaarde per 1 januari 2021 voor de TOjuli-indicator is: 1,20. Deze waarde is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht wordt gegeven in het risico op temperatuuroverschrijding in het gebouw.
W/E adviseurs heeft beleidsvoorbereidend onderzoek op dit gebied gedaan en is nog steeds betrokken bij het onderwerp “hittestress”. Op de pagina “Gezonde gebouwen kunnen hittestress de baas” kunt u er meer over lezen.

Waar houdt W/E adviseurs zich o.a. mee bezig?

Beleidsvoorbereidend onderzoek

W/E adviseurs verricht veel onderzoek voor de Nederlandse overheid zodat zij duurzaamheidsbeleid kan maken.

Methodologie

De onderzoekers en adviseurs van W/E ontwikkelen methoden zoals de MPG(+), losmaakbaarheid, aanpasbaarheid, CPG e.d.

Rekeninstrumenten

Zoals bijv. de lokale routekaart naar CO2-neutraal, rekenmodel voor Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving, rekenmodel OEI.

Overige instrumenten

Zoals decirculairebouwcatalogus.nl, het inspiratieboek circulaire producten en diensten, menukaart voor warmtetransitie.

Lees meer

Neem voor meer informatie contact op.

Pieter Nuiten
senior adviseur
David Anink
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt met haar onderzoek aan verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving. Bekijk bij welke projecten wij o.a. betrokken zijn.

Gezonde gebouwen kunnen hittestress de baas
Zo voorkom je hittestress
hittestress gebouwen
Corporaties aan de slag met voorkomen van oververhitting
Nu ook in bestaande bouw
oververhitting corporaties, oververhittingTOjuli bouwnorm