innovatie energietransitie

Duurzame innovatie

innovatie energietransitie

W/E adviseurs wil daadwerkelijk concrete resultaten boeken en duurzame ambities waarmaken. Dat vraagt om doorlopend innovatie en kennisontwikkeling.

Verduurzaming van de gebouwde omgeving stelt voor grote uitdagingen. Als toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau werkzaam voor de koplopers in hun sector wordt W/E adviseurs geconfronteerd met vragen waarvoor nog antwoorden moeten worden gevonden. Op sommige gebieden kennen we de vragen nog niet eens, laat staan dat W/E al zoekt naar antwoorden.

Innoveren zit in het DNA van W/E adviseurs. Jaarlijks maakt W/E middelen vrij voor innovatie. Een sterke externe oriëntatie maakt dat W/E telkens proposities, producten en diensten innoveert en biedt die voor haar doelgroepen actueel en relevant zijn. W/E is betrokken bij onderzoeksprojecten in Nederland en Europa en bereidt overheidsbeleid voor. In co-creatie met opdrachtgevers ontstaan innovatieve hulpmiddelen en nieuwe methoden voor verduurzaming van bestaande en nieuwe gebouwen. W/E adviseurs wil diepgaande kennis op het gebied van energie en materialen ontwikkelen, borgen, delen, activeren en gebruiken. Nauwe banden met (technische) universiteiten en hogescholen zorgen steeds voor nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden.