Impact

Stichting W/E adviseurs is een stichting met een missie. Het bestaansrecht van W/E adviseurs is dus om haar missie zo goed mogelijk te vervullen. Om dit in kaart te brengen, wordt de duurzame en sociale impact van W/E adviseurs gemeten.

Voor Stichting W/E adviseurs is de duurzame en sociale impact van de organisatie belangrijk. Daarom stimuleert W/E adviseurs haar medewerkers om duurzame keuzes te maken. Een voorbeeld hiervan is het reizen van medewerkers naar kantoor of werkafspraken. Het gebruik van de fiets als vervoersmiddel wordt aantrekkelijk gemaakt door medewerkers een kilometervergoeding te geven. Andere werk gerelateerde kilometers worden door medewerkers voornamelijk afgelegd met het openbaar vervoer. Ook de twee directeuren maken al sinds hun start bij W/E adviseurs gebruik van het openbaar vervoer en de fiets voor woon-werkverkeer en als ze naar afspraken gaan. Daarnaast maakt W/E adviseurs duurzame keuzes op het gebied van elektronica. Nieuwe medewerkers ontvangen een FairPhone en laptops worden geselecteerd op basis van de verwachte levensduur, zodat ze zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden.  

De duurzame impact van GPR Software

Een belangrijk onderdeel van de duurzame impact van de organisatie is de door W/E adviseurs ontwikkelde GPR Software. Deze software maakt duurzaam bouwen meetbaar en bespreekbaar. Met behulp van deze software is tot en met 2022 ongeveer 8,9 miljoen vierkante meter gecertificeerd met GPR Software. Een van de vele mooie voorbeelden waarin de impact van GPR Software wordt beschreven is het advies van W/E adviseurs over de renovatie van het energieneutraal kantoor van de Gemeente Den Haag.    

Tot en met 2022 is er 8,9 miljoen vierkante meter gecertificeerd met GPR Software. 

Sociale impact

Naast de duurzame impact richt W/E adviseurs zich ook op de sociale impact van de organisatie. Regelmatig worden er uitjes georganiseerd voor de medewerkers, zoals het opschonen van de heide met Staatsbosbeheer of het plandelen (wandelen en plastic opruimen) in de binnenstad van Utrecht. Om ervoor te zorgen dat medewerkers tevreden zijn over hun werk wordt de medewerkerstevredenheid maandelijks gemeten door middel van een anonieme vragenlijst.   

Stichting met een democratisch karakter

W/E adviseurs is een stichting en heeft daarom als voornaamste doel het uitvoeren van haar missie: ‘Vanuit een gezamenlijke betrokkenheid werkt W/E aan een toekomstbestendige leefomgeving, waarin huidige en komende generaties comfortabel en gezond kunnen wonen, werken en recreëren’. Daarnaast heeft W/E adviseurs een democratisch karakter. Medewerkers hebben medezeggenschap over belangrijke beslissingen en stemmen hierover tijdens een algemeen medewerkersoverleg.   

Om de impact van de organisatie inzichtelijk te maken, wordt er jaarlijks een impactverslag geschreven. Op deze manier krijgt W/E adviseurs inzicht in de duurzame en sociale impact van de organisatie en wordt er gekeken naar manieren om de positieve impact te vergroten. Om de krachten te bundelen is W/E adviseurs deel van het koplopersnetwerk van MVO Nederland. In dit koplopersnetwerk zitten de meest ambitieuze en gedreven organisaties die samenwerken aan de nieuwe, duurzame economie.