gemeenten energietransitie

Gemeenten gaan voor een integrale energietransitie

gemeenten energietransitie

Gemeenten hebben de regie in het wijkgericht en planmatig verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. De energietransitie biedt ook de uitgelezen kans om ook aan de slag te gaan met circulariteit en klimaatadaptatie. W/E adviseurs ondersteunt gemeenten bij het vertalen van deze ambities naar concreet beleid en uitvoering.

Aardgasvrij, circulair én klimaatadaptief

Verduurzaming van de gebouwde omgeving gaat veel verder dan alleen de energietransitie. De overgang naar aardgasvrij biedt de mogelijkheid om van jouw gemeente met zijn wijken en buurten een prettige omgeving te maken voor inwoners en gebruikers van nu en de toekomst. Als er toch al aanpassingen gemaakt worden aan de woningen en straten, omdat de huizen van het gas af moeten, getuigt het van een vooruitziende blik meteen circulariteit en klimaatadaptatie mee te nemen.

 

W/E adviseurs heeft diepgaande kennis van onderwerpen zoals energie, circulariteit en klimaatadaptatie in huis en ontwikkelt doorlopend in co-creatie met gemeenten nieuwe aanpakken en methoden en gebruikt deze bij weer andere gemeenten. Zo ondersteunt W/E adviseurs diverse gemeenten die zich richten op aardgasvrij, circulair en klimaatadaptief bij het maken van transitievisies en wijkuitvoeringsplannen en/of het eigen maatschappelijk vastgoed.

Gemeente Meijerijstad
“W/E levert wat het belooft en zorgt met hun collegiale samenwerking voor hoge kwaliteit”
Roel Wouters Projectleider Duurzaamheid

Zoek je ondersteuning en advies bij bijvoorbeeld één van de volgende vraagstukken?

Hoe ga ik aan de slag met het opstellen van een energieneutrale, circulaire en klimaatadaptieve transitievisie en hoe vertaal ik die naar wijkuitvoeringsplannen?

In een integrale aanpak voor de transitievisie warmte is er ook plek voor circulariteit en klimaatadaptatie.

Hoe pak ik het verduurzamen van onze portefeuille maatschappelijk vastgoed aan?

Ons routekaart-instrument biedt inzicht in welke ingrepen er nodig zijn voor het behalen van lange termijn doelen.

Hoe stel ik een goede uitvraag met duurzaamheidsprestaties op?

Je bepaalt vooraf op een uniforme manier de duurzaamheidsprestaties van plannen, volgt realisatie en verifieert achteraf

Hoe maak ik een wijkuitvoeringsplan?

We maken de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde meetbaar met onze producten.

Lees meer

Neem voor meer informatie contact op.

Esmeralda Hemelaar
adviseur

Projecten

W/E adviseurs werkt voor gemeenten met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig
W/E adviseurs en Fakton Energy werken samen met Tilburg aan het verduurzamen van de vastgoedportefeuille
Energieneutraal, circulair én klimaatadaptief
verduurzamen vastgoedportefeuille tilburg