MaMa One

Klimaatadaptatie

MaMa One

De aarde warmt op en het klimaat verandert. De risico’s van het veranderende klimaat nemen toe.. Nederland moet hierop de omgeving aanpassen.

Klimaatadaptatie

Wat is klimaatadaptatie?

Het klimaat verandert. Ook in Nederland. De temperatuur stijgt buiten en binnen gebouwen. De kans op extreme regenbuien is toegenomen. Hete, droge periodes zullen langer voorkomen. Het gevolg is onder andere watertekort, hittestress en bodemdaling. De zeespiegel stijgt. Hierdoor is er meer kans op overstromingen. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en maatschappij.  Klimaatadaptatie voorkomt klimaatschade.

Waarom klimaatadaptatie?

Bij ongewijzigd beleid zal – naast immateriële schade zoals een afname aan biodiversiteit – de klimaatschade tot 2050 tussen de 77,5 en 173,6 miljard euro bedragen. Daarom is klimaatadaptatie nodig. Voorbeelden van klimaatadaptatie zijn het ophogen en verstevigen van dijken , het verbreden van rivieren en meer groen in steden en dorpen. Iedereen – overheden, bedrijven en inwoners – kan helpen Nederland aan te passen aan de klimaatverandering.

Klimaatadaptatiestrategie

De Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) is de overkoepelende Nederlandse strategie op het gebied van klimaatadaptatie. In het NAS Uitvoeringsprogramma staan de plannen en acties om de gevolgen van deze belangrijke klimaatrisico’s aan te pakken.

Hittestress

Nu het ene na het andere warmterecord sneuvelt, wordt duidelijk dat bewoners steeds vaker airco’s of andere vormen van koeling in hun woning nodig hebben. Bij nieuwbouwwoningen zijn er wél normen voor isolatie en energiereductie, maar voor het tegengaan van hittestress in gebouwen is er nog geen eenduidig beleid. W/E adviseurs deed in de aanloop naar het Bouwbesluit van 2020 onderzoek naar de toenemende behoefte om woningen te koelen. Op verzoek van TKI Urban Energy en in opdracht van RVO.nl heeft W/E adviseurs in 2018 een verkennende studie gedaan naar de ontwikkeling van de koudevraag in de gebouwde omgeving.