gemeenten energietransitie

Duurzaamheids- vraagstukken voor gemeenten

gemeenten energietransitie

Gemeenten hebben de regie in het wijkgericht en planmatig verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. De energietransitie biedt ook de uitgelezen kans om ook aan de slag te gaan met circulariteit en klimaatadaptatie. W/E adviseurs ondersteunt gemeenten bij het vertalen van deze ambities naar concreet beleid en uitvoering. Waar kunnen we je mee helpen?

Hoe neem ik circulariteit en klimaatadaptatie mee in de energietransitie?

De energietransitie biedt een kans om de gebouwde omgeving te transformeren naar een prettige omgeving die geen afval meer produceert. Nederland is in 2050 niet alleen vrij van aardgas, maar ook circulair. W/E heeft veel kennis in huis op het gebied van circulair bouwen en klimaatadaptief bouwen. In een integrale aanpak voor de transitievisie warmte is er ook plek voor circulariteit en klimaatadaptatie. GPR Gebouw en GPR Vastgoed zijn hier nuttige hulpmiddelen bij.

Hoe pak ik het verduurzamen van onze portefeuille maatschappelijk vastgoed aan?

Gemeenten worden aangespoord om de CO2-uitstoot van hun vastgoedportefeuille te reduceren. Het klimaatakkoord beschrijft een concrete ambitie voor maatschappelijk vastgoed: 55% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 1990.

Maar hoe pak je dit slim en pragmatisch aan? Het realiseren van een CO2-neutrale voorraad kost tijd, geld en vraagt vooral om een lange termijn strategie. Wat is de eerste stap? Lees meer in onze whitepaper Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed.

Hoe maak ik een wijkuitvoeringsplan?

Een belangrijk onderdeel van het opstellen van de transitievisie en het wijkuitvoeringsplan is het meetbaar maken van de duurzame ambities. W/E adviseurs ontwikkelt de webbased applicaties GPR Gebouw en GPR Vastgoed. GPR Gebouw geeft inzicht in de duurzaamheidseigenschappen van een gebouw. GPR Vastgoed maakt integraal de duurzaamheid van meerdere gebouwen of zelfs van een heel gebied inzichtelijk. We maken de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde meetbaar met onze producten. De software kan gebruikt worden als leidraad voor vastgoedsturing, prestatieafspraken of investeringsbeslissingen.

Bij het opstellen van de transitievisies en wijkuitvoeringsplannen is het belangrijk om met alle betrokken partijen om tafel te gaan, zoals corporaties, netbeheerders, het waterschap, maar ook bewoners. W/E adviseurs zorgt ervoor dat tijdens het proces van planvorming deze partijen nauw betrokken zijn. Alleen een gedragen plan kan succesvol zijn in de uitvoering.

Hoe stel ik een goede uitvraag met duurzaamheidsprestaties op?

Met de webbased applicatie GPR Gebouw communiceer je met alle partijen in de bouwkolom (architecten, aannemers, bouwers, leveranciers) in dezelfde taal over duurzaamheid. Je bepaalt vooraf op een uniforme manier de duurzaamheidsprestaties van bouw- en renovatieplannen. Je volgt het realisatieproces en verifieert dit achteraf. Zo krijgen duurzaamheidsprestaties een prominente, realistische en eerlijke plek in een gunningsproces voor nieuwbouw en bestaande bouw, voor woningen en maatschappelijk vastgoed, in jouw gemeente.

Hoe maak ik prestatieafspraken met corporaties?

Gemeenten, corporaties en bewoners werken aan de verduurzaming van woningen. GPR Vastgoed zet de duurzaamheidsprestaties van gebouwen met GPR Gebouw-scores op de kaart. Zo krijg je naast energieprestaties en CO2-uitstoot inzicht in andere kwaliteiten van het vastgoed, zoals gezondheid, toegankelijkheid en circulariteit. Hier kun je naar wens andere relevante informatie zoals werkelijk energieverbruik, luchtkwaliteit of bewonerstevredenheid aan toe voegen. Zo krijg je een compleet en betrouwbaar beeld. Met GPR Vastgoed breng je reële verbeterscenario’s van de woningvoorraad in beeld, geschikt voor prestatieafspraken. GPR Vastgoed helpt je bovendien de voortgang te monitoren. Zo weet je precies waar een corporatie staat op de route van verduurzaming.