gemeenten energietransitie

Duurzaamheids­vraagstukken voor gemeenten

gemeenten energietransitie

Gemeenten hebben de regie in het wijkgericht en planmatig verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. De energietransitie biedt ook de uitgelezen kans om ook aan de slag te gaan met circulariteit en klimaatadaptatie. W/E adviseurs ondersteunt gemeenten bij het vertalen van deze ambities naar concreet beleid en uitvoering. Waar kunnen we je mee helpen?

Hoe neem ik circulariteit en klimaatadaptatie mee in de energietransitie?

De energietransitie biedt een kans om de gebouwde omgeving te transformeren naar een prettige omgeving die geen afval meer produceert. Nederland is in 2050 niet alleen vrij van aardgas, maar ook circulair. W/E heeft veel kennis in huis op het gebied van circulair bouwen en klimaatadaptief bouwen. In een integrale aanpak voor de transitievisie warmte is er ook plek voor circulariteit en klimaatadaptatie. GPR Gebouw en GPR Vastgoed zijn hier nuttige hulpmiddelen bij.

 

 

 

Hoe maak ik een wijkuitvoeringsplan?

Een belangrijk onderdeel van het opstellen van de transitievisie en het wijkuitvoeringsplan is het meetbaar maken van de duurzame ambities. W/E adviseurs ontwikkelt de webbased applicaties GPR Gebouw en GPR Vastgoed. GPR Gebouw geeft inzicht in de duurzaamheidseigenschappen van een gebouw. GPR Vastgoed maakt integraal de duurzaamheid van meerdere gebouwen of zelfs van een heel gebied inzichtelijk. We maken de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde meetbaar met onze producten. De software kan gebruikt worden als leidraad voor vastgoedsturing, prestatieafspraken of investeringsbeslissingen.

Bij het opstellen van de transitievisies en wijkuitvoeringsplannen is het belangrijk om met alle betrokken partijen om tafel te gaan, zoals corporaties, netbeheerders, het waterschap, maar ook bewoners. W/E adviseurs zorgt ervoor dat tijdens het proces van planvorming deze partijen nauw betrokken zijn. Alleen een gedragen plan kan succesvol zijn in de uitvoering.

 

Hoe stel ik een goede uitvraag met duurzaamheidsprestaties op?

Met de webbased applicatie GPR Gebouw communiceer je met alle partijen in de bouwkolom (architecten, aannemers, bouwers, leveranciers) in dezelfde taal over duurzaamheid. Je bepaalt vooraf op een uniforme manier de duurzaamheidsprestaties van bouw- en renovatieplannen. Je volgt het realisatieproces en verifieert dit achteraf. Zo krijgen duurzaamheidsprestaties een prominente, realistische en eerlijke plek in een gunningsproces voor nieuwbouw en bestaande bouw, voor woningen en maatschappelijk vastgoed, in jouw gemeente.

 

 

 

Hoe ontwikkel ik een routekaart naar een CO2-neutrale vastgoedportefeuille?

In het Energieakkoord is afgesproken dat alle gebouwen van gemeenten in 2030 gemiddeld label A zijn en dat in 2050 de gehele vastgoedportefeuille CO2-neutraal is. Waar staat jouw gemeente nu? Wat is ervoor nodig jouw doelen te halen? Duurzaam bouwen vraagt om inzicht in duurzaamheid. En om effectieve communicatie met alle bouwpartijen. De heldere opzet van GPR Gebouw is hiervoor ideaal. GPR Gebouw geeft inzicht geeft in de duurzaamheidseigenschappen van één gebouw. En GPR Vastgoed maakt integraal de duurzaamheid van meerdere gebouwen – of zelfs van een heel gebied – inzichtelijk, voor vastgoedsturing, prestatieafspraken of investeringsbeslissingen.

 

 

 

Hoe maak ik prestatieafspraken met corporaties?

Gemeenten, corporaties en bewoners werken aan de verduurzaming van woningen. GPR Vastgoed zet de duurzaamheidsprestaties van gebouwen met GPR Gebouw-scores op de kaart. Zo krijg je naast energieprestaties en CO2-uitstoot inzicht in andere kwaliteiten van het vastgoed, zoals gezondheid, toegankelijkheid en circulariteit. Hier kun je naar wens andere relevante informatie zoals werkelijk energieverbruik, luchtkwaliteit of bewonerstevredenheid aan toe voegen. Zo krijg je een compleet en betrouwbaar beeld. Met GPR Vastgoed breng je reële verbeterscenario’s van de woningvoorraad in beeld, geschikt voor prestatieafspraken. GPR Vastgoed helpt je bovendien de voortgang te monitoren. Zo weet je precies waar een corporatie staat op de route van verduurzaming.

Je kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning op het vlak van duurzaamheidsbeleid én uitvoering. Wil je meer weten? We beantwoorden graag al je vragen!

Ruud van Vliet
senior adviseur en sectorspecialist gemeenten

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor gemeenten met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

W/E adviseurs en Atriensis begeleiden Venlo richting een aardgasvrije, circulaire en klimaatadaptieve transitievisie
Concrete actie voor het verduurzamen van gemeenten
de woning van morgen, transitievisie gebouwde omgeving
W/E adviseurs en Fakton Energy werken samen met Tilburg aan het verduurzamen van de vastgoedportefeuille
Energieneutraal, circulair én klimaatadaptief
verduurzamen vastgoedportefeuille tilburg