Corporaties aan de slag met voorkomen van oververhitting

oververhitting corporaties, oververhittingTOjuli bouwnorm
Opdrachtgever Area en De Alliantie
Rol van w/e adviseurs Advies voorkomen oververhitting bestaande bouw
Contactpersoon
Elianne Niyongabo-Paulussen
adviseur
oververhitting corporaties, oververhittingTOjuli bouwnorm

Sinds 1 januari 2021 moet nieuwbouw voldoen aan de TOjuli eis, maar door de oplopende temperaturen zoeken ook steeds meer corporaties naar verkoeling voor bestaande bouw. W/E adviseurs heeft voor RVO Nederland verschillende koudetechnieken in kaart gebracht en adviseert verschillende corporaties over mogelijkheden voor het omlaag brengen van de uren waarin de temperaturen te hoog liggen (TO-uren) in hun woningportefeuille. Twee van die corporaties die oververhitting tegen willen gaan zijn de Alliantie en Area.

Dat het steeds warmer wordt in woningen merkt ook John Sleegers, Teamcoach bedrijfsbureau en coördinator duurzaamheid bij Area: “We krijgen bij Area de afgelopen tijd steeds meer meldingen van bewoners. Met name ouderen hebben veel last van de hitte, maar dat is niet de enige groep van wie we meldingen ontvangen. Sommige complexen worden zo heet dat normaal functioneren steeds minder goed lukt.”

Oververhitting voor corporaties inzichtelijk maken

Om dat op te lossen moet eerst een analyse van de woningen gemaakt worden en berekend worden wat de GTO uren zijn. Ook voor de Alliantie heeft W/E dit onderzoek uitgevoerd. “W/E heeft op een heldere manier dit onderzoek uitgevoerd en door middel van berekeningen aangetoond hoe groot de belasting van de warmte last is. Daarnaast zijn er diverse oplossingen aangedragen met bijgevoegde berekeningen wat de effecten zijn, zodat wij op basis hiervan een goede keuze kunnen maken”, aldus Ton Klaver, Senior Adviseur Meerjarenprogramma.

Nu de zomer met één voet over de drempel staat, gaan beide corporaties met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag. Sommige oplossingen kunnen direct worden uitgevoerd en andere moeten worden ingepland, vertelt John Seegers. “We hebben nu goed inzicht gekregen in wat de plekken in het gebouw zijn waar we extra ventilatie aan moeten brengen. Spuien is heel belangrijk. Daar gaan we onder meer op sturen. Daarnaast willen we zonwering in de algemene ruimten aan gaan brengen en kijken naar de mogelijkheden voor groene daken. Overige maatregelen, zoals het aanbrengen van HR++ glas kan pas op een later moment. Dat willen we volgend jaar meepakken als we ook gaan schilderen.”

Naast inzicht in wat moet gebeuren biedt het onderzoek ook handvatten voor de toekomst noemt Ton Klaver. “Je krijgt hierdoor al goed inzicht in welke maatregelen je eventueel bij andere complexen kunt nemen. Met dit rapport hebben we ook een aantoonbaar bewijs dat het bij de uitvoering van de maatregelen niet te warm wordt in de woningen.”

Bewoners dragen hun steentje bij

Naast dat de corporaties diverse koudetechnieken kunnen toepassen op de woning om oververhitting te voorkomen, kan de bewoner zelf ook maatregelen nemen. Voor Area is het informeren van de bewoners over de mogelijkheden die er zijn om zelf het huis zo koel mogelijk te houden een belangrijk onderdeel van het tegengaan van oververhitting. “De tips die we van W/E adviseurs hebben gehad combineren we met die van het RIVM en daar maken we een flyer van. Deze wordt binnenkort naar al onze huurders verstuurd”, aldus John Sleegers.

Wil je als corporatie ook aan de slag met het tegengaan van oververhitting in jouw woningportefeuille? Neem dan contact met ons op.

Elianne Niyongabo-Paulussen
adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor corporaties met ambitie.

Een duurzaamheidsvisie als input voor ondernemingsplan
Duurzaamheid is meer dan een ‘verplicht nummer’
https://www.brederodewonen.nl/
Gezonde gebouwen kunnen hittestress de baas
Zo voorkom je hittestress
hittestress gebouwen