CO₂-reductie bij bouwen met hout

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie zet in op meer hout in de bouw. De branchevereniging heeft W/E adviseurs als onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau gevraagd wat de reductie van de CO₂-uitstoot hierdoor zou kunnen zijn.

De Nederlandse overheid zet in op het aardgasvrij maken van wijken. Daarmee valt milieuwinst te halen in de vorm van CO₂-reductie. Stel dat je woningen en wijken niet alleen aardgasvrij maakt, maar ook kiest voor circulair materiaalgebruik. Dan is er sprake van extra CO₂-reductie bij circulair bouwen, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw.

W/E adviseurs heeft dit onderzocht voor het ministerie van BZK. Daarbij is gekeken naar de renovatie van bestaande woningen en naar nieuwbouwwoningen die zijn gebouwd volgens de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Bovendien zijn zowel rijwoningen als appartementen onderzocht.

De Nationale Klimaattop op 26 oktober 2016 heeft als doel het Klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete acties in Nederland. Eén van de acties is het aanplanten van 100.000 hectare bos. Bomen nemen CO₂ op en hout is een belangrijke drager van de overstap naar een circulaire economie.
De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie zet in op meer hout in de bouw. De branchevereniging heeft W/E adviseurs als onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau gevraagd wat de reductie van de CO₂-uitstoot hierdoor zou kunnen zijn.

Door 10.000 woningen uit te voeren met een houten constructie, is per jaar een reductie van 106.000 ton CO₂-uitstoot mogelijk. Door ook de gevel en het dak van woningen in hout uit te voeren loopt dat op tot 200.000 ton CO₂-reductie per jaar. Het rapport vindt u hier.