200.000 ton minder CO2-uitstoot per jaar door houten woningen

houten woningen, CirculariteitsPrestatie gebouwen
Opdrachtgever Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten
Rol van w/e adviseurs Onderbouwing
Contactpersoon
David Anink
senior adviseur
houten woningen, CirculariteitsPrestatie gebouwen

De Nationale Klimaattop op 26 oktober 2016 heeft als doel het Klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete acties in Nederland. Eén van de acties is het aanplanten van 100.000 hectare bos. Bomen nemen CO2 op en hout is een belangrijke drager van de overstap naar een circulaire economie. W/E adviseurs onderzocht de CO2-uitstoot bij de bouw van houten woningen.

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie zet in op meer hout in de bouw. Door 10.000 woningen uit te voeren met een houten constructie, is per jaar een reductie van 106.000 ton CO2-uitstoot mogelijk. Door ook de gevel en het dak van woningen in hout uit te voeren loopt dat op tot 200.000 ton CO2-reductie per jaar. W/E zorgde voor de onderbouwing.

Het rapport over houten woningenbouw is openbaar beschikbaar: http://coalitiebosenhout.nl/wp-content/uploads/2018/12/9225-Eindrapport-Onderzoek-Klimaatwinst-door-Bouwen-in-hout-24-10-2016.pdf

David Anink
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor organisaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig