Lokale Routekaart naar CO2–neutraal, syntrus achmea

W/E Routekaart

Lokale Routekaart naar CO2–neutraal, syntrus achmea

Met de W/E Routekaart kunnen corporaties, gemeenten en huurders gezamenlijk een routekaart maken naar een CO2-neutrale woning- of gebouwvoorraad in 2050.

De woningvoorraad wordt vertegenwoordigd via één gemiddelde woning per (sub)complex vanuit de gebouwgegevens. Op basis van bouwkundige en installatietechnische kenmerken wordt per complex de huidige energievraag berekend, evenals voor maximaal drie opéénvolgende ingrepen in toekomstige jaren afhankelijk van gekozen maartregelen. Energieverbruik wordt op jaarbasis berekend in lijn met de landelijk geldende NTA8800. In principe is dit het theoretische, gebouwgebonden energieverbruik, en kan uitgebreid worden richting werkelijke verbruiken.  

Als resultaat geeft de W/E Routekaart voor verschillende in samenspraak afgestemde scenario’s de voortgang van een aantal KPI’s door te tijd heen (zoals CO2-emissie, energieverbruik, isolatiestandaard, energiekostenbesparing, investeringskosten). Prioritering van gebouwen om bijvoorbeeld de ‘E, F, G’ labels voor 2028 te verduurzamen kan één van de randvoorwaarden zijn. Deze resultaten zijn ook per complex te benaderen door gebruik te maken van de VariantenVergelijker. Voorraadontwikkeling en portefeuillestrategie (in-/uitstroom van woningen) kan hierin ook meegenomen worden. De W/E Routekaart wordt onder andere gebruikt door corporaties en vastgoedbeleggers 

 

Scenario’s bestaan uit een koppeling van complexen aan ingrepen in een gekozen jaartal. Invulling gebeurt door W/E, in nauwe afstemming met de opdrachtgever. Hierin zijn van nature iteratieslagen ‘van grof naar fijn’ meegenomen. Het is niet de insteek om hiermee voor elk complex een ultiem maatregelpakket af te wegen maar om in grote lijnen te zien waar de voorraad heen beweegt door complexen met vergelijkbare kenmerken te clusteren voor aanpak. 

Wil je meer informatie over de W/E Routekaart? Neem dan contact op met onze adviseur Boudewijn Elsinga.