Syntrus Achmea verduurzaamt woningportefeuilles met behulp van routekaarten

Lokale Routekaart naar CO2–neutraal, syntrus achmea
Opdrachtgever Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Rol van w/e adviseurs Ondersteunen bij maken routekaarten door het produceren van verschillende scenario's.
Contactpersoon
Boudewijn Elsinga
adviseur
Lokale Routekaart naar CO2–neutraal, syntrus achmea

Syntrus Achmea is hard op weg om de klimaatdoelstellingen uit het klimaatakkoord te halen voor de woningen die ze beheren. W/E adviseurs heeft samen met Syntrus Achmea routekaarten opgesteld waarin verschillende scenario’s zijn doorgerekend om de CO₂-uitstoot te verminderen. Syntrus Achmea beheert ruim 23.000 woningen.

We hebben principe-scenario’s voor ze gemaakt. Hiermee kun je bijvoorbeeld zien wat isoleren, zonnepanelen plaatsen en gasloos maken van woningen in verschillende combinaties oplevert aan uitstootreductie. Zij kunnen zelf met die scenario’s gaan samenstellen wat ze willen doen. We hebben ze een waaier van mogelijkheden gegeven”, aldus Boudewijn Elsinga, W/E adviseurs.

Plan van aanpak voor het opstellen van een routekaart.

Syntrus Achmea heeft de CO₂ uitstoot in de woningportefeuilles de afgelopen jaren al met 34 procent teruggebracht ten opzichte van het referentiejaar 1990. De doelstelling van Syntrus Achmea is om deze verder terug te brengen naar 49% in 2030, door met behulp van de routekaarten de geschikte maatregelen te verkennen Alle vastgoedportefeuilles zijn uiterlijk in 2050 volledig CO₂-neutraal.

Om de uitstoot van het broeikasgas goed te kunnen monitoren, heeft Syntrus Achmea samen met INNAX een CO₂-dashboard ontwikkeld. De uitstoot van de zes woningportefeuilles (separate accounts en fondsen) zijn hierin als eerste opgenomen. In een later stadium volgen ook de andere vastgoedportefeuilles.

“Aantrekkelijk, duurzaam vastgoed draagt bij aan een leefbare wereld en levert onze klanten op termijn een hoger rendement op”, zegt Nicole Maasen, directeur Vastgoed bij Syntrus Achmea.

Boudewijn Elsinga
adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor vastgoedbeleggers met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Bouwinvest verduurzaamt woningportefeuille met GPR
Voor toekomstbestendig vastgoed
bouwinvest gpr
Duurzame portefeuille Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Inzicht in duurzaamheid met GPR
duurzame portefeuille syntrus achmea