Bouwinvest verduurzaamt woningportefeuille met GPR

bouwinvest gpr
Opdrachtgever BouwInvest
Rol van w/e adviseurs GPR certificaten opstellen
Contactpersoon
Marije Pet
Marije Pet
adviseur en teamleider vastgoedbeleggers
bouwinvest gpr

Bouwinvest werkt continu aan het toekomstbestendig maken van de vastgoedportefeuille. “Duurzaamheid is daarin een belangrijk onderdeel” vertelt Bernardo Korenberg, Head of Sustainability and Innovation bij institutionele vastgoedinvesteerder Bouwinvest. W/E adviseurs bracht de duurzaamheid van het woning- en zorgvastgoedfonds van Bouwinvest in kaart met GPR Gebouw. Deze scores gebruikt Bouwinvest als meetlat bij het verduurzamen van het vastgoed. Samen met zijn collega Eric-Jan Dekkers, Manager Technical Management, vertelt Bernardo Korenberg over de waarde van GPR en de duurzaamheidsambities van Bouwinvest.

GPR software

GPR Software maakt duurzaamheid van gebouwen en gebieden meetbaar en bespreekbaar. GPR Software wordt erkend door de overheid en Stichting Bouwkwaliteit en is inmiddels de meest gebruikte software voor verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Certificeren niet als doel maar als middel

GPR certificaten geven Bouwinvest inzicht in alle duurzaamheidsaspecten van een gebouw. Van energie tot materiaalgebruik en van gezondheid tot toekomstbestendigheid. “Duurzaamheid is zo’n containerbegrip. Dat merken we ook in de praktijk”, vertelt Eric-Jan Dekkers “Je wil dat het concreet is voor iedereen die aan een project werkt, GPR scores helpen daarbij.” Bouwinvest gebruikt de scores om te communiceren met diverse partijen over hun duurzaamheidsambities. “Het is een mooi middel om intern naar alle collega’s te kunnen communiceren, maar ook extern. Tijdens het aankoopproces van vastgoed kunnen we aan de hand van GPR communiceren naar de markt over onze eisen. Je kunt op voorhand aantoonbaar maken hoe het vastgoed zal scoren. Daardoor kun je heldere afspraken maken hoe een duurzaamheidsprestatie in de praktijk uit komt te zien”, aldus Eric-Jan Dekkers.

“GPR is bekend bij diverse partijen in de vastgoedsector, van ontwikkelaars tot gemeenten. Dat maakt GPR als communicatiemiddel en kwaliteitsstempel nog waardevoller”,  benadrukt Bernardo Korenberg.

bouwinvest gpr
bouwinvest gpr
bouwinvest gpr

Ambities

In 2045, vijf jaar eerder dan het Klimaatakkoord, moeten het woning- en zorgvastgoedfonds voldoen aan de eisen die in het Klimaatakkoord staan. Dat is de ambitie van Bouwinvest. Eric-Jan Dekkers en Bernardo Korenberg werken hier op twee verschillende niveaus aan. Zo focussen ze zich op het verduurzamen van de bestaande vastgoedportefeuille, maar wordt er ook gekeken naar de duurzaamheidsprestaties van nieuw vastgoed. Voor zowel bestaand als nieuw vastgoed moet er aan de duurzaamheidseisen van Bouwinvest worden voldaan. Bernardo Korenberg licht toe: “GPR is voor ons een middel om te monitoren en te screenen. Gemiddeld over de vijf thema’s in GPR willen we een score van 8 behalen. Het thema energie” moet “van ons een 8.5 scoren voor nieuwbouw.” Voor bestaande bouw ligt de focus vooral op het voortdurend verbeteren van de gemiddelde score over vijf thema’s.

Bouwinvest kiest ervoor om slim te verduurzamen. Niet alles in één keer, maar handelen op de juiste momenten. “Als er een renovatie gepland staat voor onze woningen, dan zetten we ook een stap op het vlak van duurzaamheid”, vertelt Bernardo Korenberg. “Met GPR kunnen we onze verbeterplannen blijven toetsen. We zien gemakkelijk wat wel of niet werkt. Daarmee kunnen we continu de duurzaamheidprestaties van onze portefeuilles blijven verhogen.”

Marije Pet
Marije Pet
adviseur en teamleider vastgoedbeleggers

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor vastgoedbeleggers met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig