materialenpaspoort

Materialenpaspoort

Artikel 29 jul 2021
materialenpaspoort

Materialenpaspoorten worden binnen de bouwsector gezien als een belangrijk middel om te komen tot een meer circulaire bouw, omdat ze hergebruik op materiaal-, product-, element- en gebouwniveau bevorderen.

Materialenpaspoort

Om hergebruik op materiaal-, product-, element- en gebouwniveau te bevorderen worden paspoorten binnen de bouwsector gezien als een belangrijk middel om te komen tot een circulaire bouw. Digitale representaties van objecten in de bouw kunnen vergelijken en uitwisselen is essentieel voor een circulaire bouwwereld. Paspoorten moeten dan ook vergelijkbaar en uitwisselbaar zijn. Om eenduidigheid en uniformiteit in de sector te waarborgen is het van belang dat ieder dezelfde vaktermen gebruikt en dezelfde taal spreekt wanneer het gaat over data.

Betrokken bij kennisontwikkeling

Platform CB’23 (Circulair Bouwen 2023) zet zich in voor afspraken over circulariteit in de bouw. Binnen het platform gaan mensen van betrokken partijen (onder meer marktpartijen, beleidsmakers en wetenschappers) in gesprek om tot gedragen afspraken te komen. Dat doen zij in verschillende actieteams. Ook adviseurs van W/E adviseurs werken binnen Circulair Bouwen ’23 aan verdere kennisontwikkeling.

“Afval is materiaal zonder identiteit”

Madaster, het kadaster voor materialen, fungeert als een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan iedereen een materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken. Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie en de financiële en circulaire waarde. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en daarmee het besparen van kosten wordt eenvoudiger.

Kennispartner van het Madaster

Stichting W/E adviseurs, de maker van GPR software, is partner van Madaster en biedt als solution partner gebruikers van Madaster aan berekening van de MilieuPrestatieGebouwen te laten uitvoeren op basis van de data aanwezig in Madaster. GPR profielen kunnen in Madaster worden ingegeven.