Inzicht in materiaalstromen als onderdeel van circulair vastgoedbeleid

Opdrachtgever Woningcorporatie Area
Rol van w/e adviseurs Onderzoek naar materiaalstromen
Contactpersoon
Heleen Geerts
adviseur

Woningcorporatie Area zet grote stappen om de circulaire doelstellingen te behalen voor de ruim 8.700 woningen die zij beheren. Area heeft zich namelijk als doel gesteld om in 2035 100% circulair te werken. Dit ambitieuze doel vraagt om een voortvarende aanpak. Daarom stelden zij zich in 2022 ten doel om hun circulair vastgoedbeleid vast te stellen. Om dit te bereiken heeft Stichting W/E adviseurs de materiaalstromen van woningcorporatie Area in kaart gebracht. Door inzicht te hebben in de materiaalstromen kunnen woningcorporaties vervolgens de materiaalstromen circulair gaan inrichten.

Materiaalstromen 

Woningcorporatie Area heeft hun circulair vastgoedbeleid vastgesteld aan de hand van de ABCD-methode van The Natural Step, deze methode bestaat uit vier stappen. Stichting W/E adviseurs heeft invulling gegeven aan de tweede stap uit deze methode, het in kaart brengen van de huidige realiteit. Dit is gedaan door middel van een onderzoek naar de materiaalstromen van de vastgoedactiviteiten van Area. Area krijgt door middel van het materiaalstroom onderzoek inzicht in de in gewicht (tonnen) en de milieubelasting van de in-, en uitgaande stromen door haar vastgoed, onderverdeeld naar vastgoedactiviteit en materiaal. 

Het proces 

Heleen Geerts, adviseur bij Stichting W/E adviseurs, legt uit hoe dit proces verlopen is: “Het onderzoek naar materiaalstromen is een strategische doorrekening. Gezien onze expertise en ervaring op het gebied van materiaalstromen konden wij met beperkte inzet een goed beeld schetsen van de materiaalstromen van de voorraad van Area. De input van W/E adviseurs sloot perfect aan op het proces van Area om beleid te formuleren, waardoor we vlot tot een resultaat kwamen welke praktisch toepasbaar was”.   

Inzicht in milieu-impact en gewicht van materiaalstromen

De resultaten van dit onderzoek geven zowel inzicht in de milieu-impact als het gewicht van de verschillende materiaalstromen per vastgoedactiviteit. Voor Area was nieuwbouw de vastgoedactiviteit met zowel het meeste gewicht als de grootste milieu-impact. Daarnaast kreeg Area inzicht in welke materialen het meeste bijdragen aan de milieu-impact van haar nieuwbouwopgaven. Met deze informatie kan Area gericht acties uitzetten om de milieu-impact van haar vastgoedactiviteiten te verlagen, om zo de grootste circulaire winst te halen. Dirk van den Tillaar, projectleider bij woningcorporatie Area, vertelt over het onderzoek: “We weten nu wat er in onze voorraad aanwezig is, waardoor we de volgende stap naar circulariteit in ons woningbezit nog bewuster kunnen maken”.  

Routekaart

De uitkomsten van het onderzoek naar materiaalstromen zijn ook gebruikt als een nulmeting, van waaruit Area ambitieuze en realistische ambities heeft geformuleerd. Aan de hand van deze ambities heeft Stichting W/E adviseurs samen met Area een routekaart opgesteld met acties voor de korte, midden en lange termijn per vastgoedactiviteit. Deze routekaart gaf Area een richting om de gestelde ambitie te halen en vormde tevens de basis van het nog te formuleren beleid. Inzicht in de materiaalstromen heeft bijgedragen aan het met data gefundeerd circulair beleid van Woningcorporatie Area. Het ambitieuze beleid is bekrachtigd door het bestuur van de corporatie. Momenteel is Area actief met het implementeren van dit beleid, om zo (hopelijk) in 2035 100% circulair te kunnen zijn.   

Heleen Geerts
adviseur

De Alliantie: stap voor stap naar een circulaire woningvoorraad
Met een menukaart vol circulaire opties
materialenpaspoort
CO2-routekaart voor woningcorporatie WonenBreburg
Op pad naar een CO2- neutrale woningvoorraad
CO2-routekaart woningcorporatie