De Alliantie: stap voor stap naar een circulaire woningvoorraad

materialenpaspoort
Opdrachtgever de Alliantie
Rol van w/e adviseurs In kaart brengen circulaire opties voor renovaties
Contactpersoon
Elianne Niyongabo-Paulussen
adviseur
materialenpaspoort

De Alliantie werkt continu aan het verduurzamen van haar vastgoed. Stichting W/E adviseurs ondersteunt de corporatie bij het realiseren van zowel de energetische als de circulaire ambities voor hun woningvoorraad. Dit doen we voor circulariteit onder meer door het opstellen van menukaarten die de medewerkers moeten helpen bij het maken van circulaire keuzes in hun projecten. Jeroen Hollander, projectleider circulariteit en klimaatadaptatie bij de Alliantie vertelt over het belang van circulariteit in de organisatie en hoe ze dat stap voor stap met behulp van de menukaarten willen implementeren.

Informatie verzamelen

De eerste stap om te komen tot een circulaire woningvoorraad is volgens Jeroen Hollander informatie te verzamelen. “Daarom hebben we W/E adviseurs en Alba Concepts gevraagd om eerst onze materiaalstromen tot 2050 in kaart te brengen. Die informatie heb je nodig om collega’s te informeren. Zonder informatie kunnen ze niet circulair gaan handelen.” Maar met alleen inzicht in de huidige materiaalstromen kunnen die keuzes nog niet gemaakt worden. Daarom maken W/E adviseurs en Alba Concepts menukaarten, waarop per gebouwdeel inzicht wordt geboden in de circulaire opties die beschikbaar zijn. Elianne Niyongabo-Paulussen, adviseur bij W/E adviseurs vertelt hierover: “We zijn begonnen met een menukaart voor de dakingrepen. Samen met de dakpartners van de Alliantie hebben we gekeken naar hoe de ze op dit moment renovaties uitvoeren. We hebben de materialen die ze gebruiken in kaart gebracht en daar circulaire opties voor aangedragen. Dat zijn bijvoorbeeld losmaakbare producten of een toepassing van hergebruikte materialen. Alba Concepts heeft de prijzen daaraan gekoppeld met een kostendeskundige en de BCI, een methode waarbij de circulariteit van een gebouw gemeten wordt, door niet alleen de impact van materiaal, maar ook de losmaakbaarheid ervan mee te nemen in de score. Wij hebben dit verrijkt met de MKI, die de milieu impact weergeeft. Met deze inzichten kun je een weloverwogen keuze maken.” De menukaarten zijn gemaakt voor gebruik bij het onderhouden en verbeteren van de complexen. Voor nieuwbouw is een inspiratiekaart ontwikkeld. Deze moet de mensen die aan nieuwbouw werken inspireren om circulaire keuzes te maken.

Samen aan de slag met circulair bouwen

Om de informatie over circulariteit bij zoveel mogelijk collega’s en ketenpartners te krijgen en ze te enthousiasmeren om met circulair bouwen aan de slag te gaan in hun projecten organiseert de Alliantie cirkellunches. “Dit zijn digitale bijeenkomsten over circulariteit op het lunchmoment van de dag. Deze zijn laagdrempelig en ook toegankelijk voor de ketenpartners van de Alliantie. Tijdens de cirkellunches wordt iedere keer door verschillende sprekers een ander thema behandeld, zoals bijvoorbeeld losmaakbaarheid of biobased bouwen. Tijdens andere cirkellunches kiezen we er juist weer voor dat we de collega’s, adviesbureaus of ketenpartners ervaringen laten delen. Zo ziet iedereen dat het ook daadwerkelijk kan”, aldus Jeroen Hollander.

“Ter voorbereiding op de hiervoor genoemde menukaarten hebben medewerkers van de Alliantie en ketenpartners ambitiesessies gehouden waarin mogelijke ambities zijn benoemd voor onderhoud- en verbeterprojecten in de bestaande bouw en nieuwbouwprojecten. Ze zijn begonnen met dak en nieuwbouw. Daar worden de ketenpartners bij betrokken, want de verandering moet niet alleen vanuit de corporatie komen. Zij hebben vaak ook al ideeën en inzichten”, aldus Elianne Niyongabo-Paulussen.

Van start met een circulaire toiletpot

Die eerste stappen heeft de Alliantie al gezet vertelt Jeroen Hollander. “Je kunt bijvoorbeeld heel eenvoudig dakbedekking losmaakbaar neerleggen. Vroeger verkleefden ze die dakbanen, maar tegenwoordig kun je die steeds beter los neerleggen met ballast of mechanisch bevestigd. Op dat niveau lijkt het soms wel automatisch te gaan”. Op andere vlakken komen ketenpartners ook zelf met een oplossing, bijvoorbeeld voor de sanitaire voorzieningen in de woning. “Bij een aantal projecten kijken we of we toiletpotten en wastafels hergebruikt kunnen plaatsen. We halen de oude eraf, maken ze grondig schoon en brengen een nieuwe glazuurlaag aan als dat nodig is. En we hebben ook al een aantal circulaire keukens laten plaatsen op initiatief van de ketenpartner.”

Toekomst

De Alliantie gaat nu verder met het in kaart brengen van circulaire opties om hun woningvoorraad steeds meer circulair te bouwen, onderhouden en verbeteren. Uiteindelijk hoopt Jeroen Hollander, dat het heel normaal wordt dat die circulaire keuzes gemaakt worden. “Je ziet dat nu ook gebeuren met houtbouw. Het mooie van hout is niet alleen de lage milieu-impact, maar ook dat modulair en losmaakbaar bouwen voor de hand ligt, zodat we daarmee ook werken aan een circulaire portefeuille voor de toekomst.” Hij heeft vertrouwen dat het moet gaan lukken. “Bijna iedereen heeft in zijn schuur wel een stapel met hout dat ze ooit nog willen gebruiken. Dan heb ik het nog niet eens over die bak schroeven die ernaast staat. We staan van nature positief tegenover hergebruik en natuurlijke bouwmaterialen. Dat circulaire denken zit al in ons!”

Elianne Niyongabo-Paulussen
adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor corporaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig