Circulair bouwen

Artikel 29 jul 2021

Circulariteit gaat ervan uit dat de producten van nu de grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw worden gebruikt.

Nederland Circulair in 2050

Met het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 heeft het kabinet in september 2016 de inzet van de Rijksoverheid gepresenteerd: een volledig circulaire economie in 2050.
Deze ambitie is in januari 2017 breder onderschreven in het Grondstoffenakkoord door bedrijven, vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties.

Het programma Nederland Circulair in 2050 stimuleert innovatieve pilotprojecten die lessen moeten opleveren en enthousiasme moeten creëren. Ook stimuleert de overheid de marktontwikkelingen door het aanpassen van regels, komt er een kennisinstituut circulair bouwen, komt er subsidie voor circulaire business en verdienmodellen en zullen vanaf 2023 alle overheidsuitvragen circulair zijn.
Om de volledig circulaire economie in 2050 te bereiken, is een sub-doelstelling geformuleerd: Nederland moet in 2030 al 50% minder ‘primaire grondstoffen’ (mineralen, metalen en fossiel) gebruiken.

 

Circulair bouwen

Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast. Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem.

Een vakgebied in ontwikkeling

Samen met consortia van onder andere Europese en Nederlandse kennisinstituten, marktpartijen en overheden draagt W/E adviseurs bij aan de continue doorontwikkeling van kennis en toepassingen op het gebied van circulair bouwen. W/E adviseurs is betrokken bij diverse initiatieven die de circulaire bouweconomie stimuleren, zoals De circulaire bouweconomie, Circulair Bouwen ’23 (CB’23) en het Madaster. W/E adviseurs is onder andere betrokken bij onderzoek naar