houten woningen, CirculariteitsPrestatie gebouwen

Circulariteits Prestatie Gebouwen (CPG)

Artikel 29 jul 2021
houten woningen, CirculariteitsPrestatie gebouwen

De mate van circulariteit van een gebouw wordt beoordeeld met de ‘CirculariteitsPrestatie Gebouwen’ (CPG). Dit is een door W/E adviseurs ontwikkelde index die met eenvoudig beschikbare data weergeeft hoe circulair een gebouw is.

Renovatie en nieuwbouw

Met de CPG-methodiek kunnen gebouwen en plannen voor nieuwbouw of renovatie per direct op hun circulariteit worden gewaardeerd. Ook bij circulair aanbesteden wordt de CPG-methodiek veel gebruikt om circulariteit een plek te geven.

GPR Gebouw

De CPG-methodiek maakt gebruik van GPR Gebouw, een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erkende duurzame bouw maatlatmethodiek. De methodiek is verwerkt in software en ontwikkeld voor gemeenten en regio’s, corporaties, vastgoedeigenaren, architecten, adviseurs en projectontwikkelaars die duurzaam bouwen in eigen hand willen nemen. Bovendien werkt een groot aantal opleidingen in Nederland met GPR Gebouw. De basis van de CirculariteitsPrestatie is de DuurzaamheidsPrestatie (MPG + EPG), aangevuld met andere bouwstenen uit GPR Gebouw die ook kwalitatieve aspecten adresseren.

Circulair bouwen meetbaar en bespreekbaar maken

Gebruikers vinden de CirculariteitsPrestatie Gebouwen (CPG) een uitstekend model om circulair bouwen meetbaar en daarmee bespreekbaar te maken. De circulariteit van een gebouw in beeld gebracht met de CPG-index is ingedeeld in 5 hoofdstrategieën. Hierdoor ontstaat een hanteerbare indeling van het begrip circulariteit, dat aan zo vele onderwerpen raakt:

CPG sluit aan bij gedragen methoden

De NTA8800 en MPG zijn de onderlegger van strategie 3 ‘Minimaliseer milieu-impact’. De methode demontabiliteitsindex is de onderlegger voor strategie 5 ‘Creëer voorwaarden voor toekomstige cycli’. De CPG sluit daarmee aan bij gedragen methoden.