CO2-routekaart voor woningcorporatie WonenBreburg

CO2-routekaart woningcorporatie
Opdrachtgever WonenBreburg
Locatie Brabant
Rol van w/e adviseurs Opstellen van een routekaart naar CO2- neutraal.
Contactpersoon
Pieter Nuiten
senior adviseur
CO2-routekaart woningcorporatie

WonenBreburg, een Brabantse woningcorporatie, maakt werk van het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ze neemt deel aan de ‘Routekaart CO2– neutraal wonen voor woningcorporaties’ in Tilburg en Breda. Daarnaast heeft WonenBreburg inzichtelijk gemaakt wat de CO2-voetafdruk is van zowel de eigen organisatie als van het gebouwbezit dat zij verhuurt.

W/E adviseurs heeft de berekening uitgevoerd. Dominant is de totale directe CO2-emissie van de gebouwen als gevolg van energiegebruik (gas, elektriciteit, warmte). De indirecte emissies (ten gevolge van de winning en transport van de brandstoffen) zijn ongeveer 10% daarvan. Het aandeel van de eigen gebouwen van WonenBreburg is ongeveer 0,8% van de emissies van de woningen. Emissies (in CO2-equivalenten) als gevolg van het gebruik van materialen tijdens de bouw en voor het onderhoud van de woningen zijn goed voor ongeveer 10% van het totaal.

CO2-routekaart woningcorporatie
CO2-routekaart woningcorporatie
Duurzame flat van WonenBreburg
CO2-routekaart woningcorporatie

Werkelijk energiegebruik

Bij de berekening van de directe CO2-emissie van de gebouwen is uitgegaan van de werkelijke energiegebruiken. Onder ‘gebouwen’ wordt hier bedoeld de (kantoor)gebouwen in gebruik door de eigen organisatie, maar ook het verhuurde bedrijfs-onroerend goed (BOG), maatschappelijk onroerend goed (MOG), zelfstandige en onzelfstandige woningen, zorgunits en overige verhuurbare eenheden.

Gunstig of niet?

Of de CO2-footprint van WonenBreburg gunstig is of niet, valt nog niet te zeggen. “Dit is een eerste CO2-voetafdruk voor een woningcorporatie. Je kunt nog geen vergelijking trekken tussen verschillende corporaties”, aldus Pieter Nuiten, die het onderzoek uitvoerde. WonenBreburg heeft inmiddels meer dan 10 corporaties bereid gevonden ook een CO2-footprint op te laten stellen.

Pieter Nuiten
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor corporaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig