Voor corporaties die willen verduurzamen

W/E adviseurs ondersteunt corporaties hun woningvoorraad te verduurzamen. Hoe we dat doen? Door in eerste instantie goed naar u te luisteren. Wat wilt u eigenlijk écht bereiken, onder welke voorwaarden? Samen stellen we een plan van aanpak op dat voldoet aan uw verwachtingen. Wat kunnen we voor u betekenen?

PROCESONDERSTEUNING

In lijn met de vernieuwingsagenda van Aedes, maken corporaties elk hun eigen routekaart naar het einddoel: in 2021 gemiddeld label B en in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad. Stichting W/E adviseurs ontwikkelde daartoe de Lokale routekaart naar CO2-neutraal. Uniek aan deze routekaart zijn de stapsgewijze structuur, de mogelijkheid voor het simuleren van regionale energiestrategieën, het maken van energiekostenprognoses voor huurders en het monitoren van de werkelijke energieverbruikscijfers. Deze routekaart is de ideale onderlegger voor het gesprek tussen gemeente, corporatie en huurders.

Stichting W/E ontwikkelde met corporatieprofessionals een programma om duurzaamheid werkend te maken in de organisatie en om duurzaamheidsambities uit te voeren. Dus geen project met een begin en eind, maar een programma dat duurzaamheid blijvend implementeert. U gaat met een multidisciplinaire werkgroep concreet aan de slag. Door inspiratie, intervisie en kennisuitwisseling met anderen, zet u de benodigde stappen om duurzaamheid samen in uw organisatie in te passen. Uitgaande van uw eigen kracht, competenties van uw organisatie en een integrale visie op vastgoed, bewoners, stakeholders en uw gehele bedrijfsvoering. Een treffend voorbeeld is het samenwerkingsproject van W/E adviseurs met corporatie Antares.

W/E adviseurs helpt u bij het integreren van duurzaamheid in vastgoedsturing. Door de actuele en benodigde kennis te publiceren en toe te passen in de praktijk. (Zie project Vastgoedsturing corporaties: Het Energiestuur). We ondersteunen portefeuille- en assetmanagers door het integreren van duurzaamheid in fasen behapbaar te maken. Vanuit definities duiken we in de analyses, gebaseerd op beschikbare vastgoeddata. Met gezamenlijk bepaalde ambities en vastgoedsimulaties brengen we de consequenties in beeld, bijvoorbeeld met een Lokale routekaart naar CO2-neutraal. Door te implementeren en te monitoren, houden we grip op de uitvoering. We noemen deze cyclus niet voor niets ‘Het Energiestuur’: u krijgt grip op de weg van duurzaamheid!

W/E adviseurs voorziet in een software-hulpmiddel dat duurzaamheid meetbaar en bespreekbaar maakt: GPR Gebouw. Met deze webbased-applicatie kunnen ketenpartners (bouwers, beslissers én bewoners) in dezelfde taal over duurzaamheid communiceren. Dit vergroot de efficiency van de ketensamenwerking. We ondersteunen u graag bij het opzetten van een eigen bibliotheek van voorbeeldwoningen en/of verbeterscenario’s, zodat met een paar muisklikken de gewenste duurzaamheidsprestaties duidelijk zijn voor de keten. Gerealiseerde projecten plotten we desgewenst op de digitale kaart van Nederland met GPR Vastgoed; zo kunt u nog eenvoudiger de duurzaamheidsprestaties van uw portefeuille in beeld brengen én monitoren.

PROJECTADVIES

  • Verduurzamingsscenario’s voor woningvoorraad, nieuwbouw of renovatie
  • Duurzame energie en warmte
  • Nul-op-de-meter en EPV

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

  • Nationale of Europese overheden
    W/E voert regelmatig onderzoek- en ontwikkeltrajecten rondom duurzaamheid uit voor nationale of Europese overheden. Kijk hier voor internationale projecten. Heeft u als corporatie een onderzoeksvraag, laat het ons weten.

CURSUSSEN

Recente projecten

Ervaringen

Voor velen is duurzaamheid nog steeds een breed en ongrijpbaar begrip, terwijl Antares duurzaamheid centraal wil stellen in alle facetten van de bedrijfsvoering. Het is daarom belangrijk om concreet beleid te formuleren. W/E adviseurs werkt vanuit een open houding, heeft een brede benadering van duurzaamheid en een bewezen staat van dienst in de corporatiesector.

Energieneutraal bouwen in de sociale sector leek ons aanvankelijk een brug te ver, maar W/E schetste tijdens de werksessie een helder beeld van de mogelijke kwaliteit. Ik zag direct kans met het nieuwe aanbesteden, design en construct en adviseerde mijn directie mee te gaan met het initiatief ‘energieneutraal bouwen’ én om W/E hierbij in te schakelen.

Vooruit naar de kern met een duurzaamheidsbenchmark!
Vooruit naar de kern met een duurzaamheidsbenchmark!
Vooruit-naar-de-kern-met-een-duurzaamheidsbenchmark.pdf
511.8 KiB
771 Downloads
Details

Problemen met downloaden? Check bij browserinstellingen of pop-ups zijn ingeschakeld.

Thijs Kurstjens

Thijs Kurstjens

senior adviseur corporaties

06 - 532 378 32, kurstjens@w-e.nl, Linkedin

Aanmelden W/E Nieuwsbrief


Incompanycursus corporaties:
Duurzaamheid voor MT en RvC

Verzorgd door W/E en OTB  (TU Delft). Corporaties moeten fors investeren in duurzaamheid. Waar kies je als bestuur voor? Hoe betrek je de RvC erbij? Bestuurders en commissarissen van corporaties doen aan permanente educatie!

Lees de column van Thijs Kurstjens