Berichten

Woonwaard wint Duurzaam Bouwen Award 2019 voor corporaties

Woningcorporatie Woonwaard  mag zich de meest duurzame corporatie van 2019 noemen. Woonwaard sleepte de ‘WOCO25’ in de wacht, de prijs voor de categorie ‘corporaties’ van de Duurzaam Bouwen Awards. De prijs is op 14 februari uitgereikt tijdens het Duurzaam Gebouwd congres.

Woonwaard is een organisatie die al lang bezig is met duurzaamheid, en de aanhouder wint: ook in 2018 was Woonwaard genomineerd voor de Duurzaam Bouwen Awards.

De corporatie pakt goed door met de aansluiting op warmtenetten en laat dat in 2019 ook weer zien door het aansluiten van 500 woningen op een warmtenet. Woonwaard laat samenwerking met warmteleverancier HVC, Liander en gemeente zien, en neemt bewoners uitvoerig mee in het proces. De jury is onder de indruk van het greenteam, hiermee laat Woonwaard zien dat zij ook binnen de organisatie duurzaam bezig zijn.

Bekijk het filmpje waarin Woonwaard zich presenteert.

Andere genomineerden

In het filmpje van Alwel vertellen bestuurder Karo Van Dongen en adviseur duurzaamheid Perry van Happen over project Moerwijkzicht in Breda, een van de redenen waarom ze genomineerd werden voor meest duurzame corporatie.

In totaal werden drie woningcorporaties genomineerd voor de prijs. Wilt u weten waarom Wooncompagnie werd genomineerd? Bekijk het filmpje hieronder.

Op de website Duurzaam Bouwen Awards vindt u binnenkort een impressie van de uitreiking. Ook zijn daar de beelden te zien van de winnaars in de overige categorieën: duurzaamste bouwproject van Nederland en duurzaamste gemeente.

Leister Igge, Woonwaard, The Green House en gemeente Utrecht winnen Duurzaam Bouwen Awards

De Duurzaam Bouwen Awards 2019 laten zien dat duurzaam bouwen en renoveren op de kaart staat in Nederland. Op 14 februari werden de winnaars bekend van deze prijzen.

Nul-op-de-meter school

De Leister Igge in Opeinde is het eerste gerenoveerde nul-op-de-meter schoolgebouw en volgens de jury van de Duurzaam Bouwen Awards een voorbeeld voor heel Nederland. De school kreeg de ‘gouden kikker’, de prijs voor het meest duurzame bouwproject.

De Leister Igge is één van de elf scholen in het land die die subsidie heeft gekregen voor verduurzaming en laat zien dat het goed mogelijk is de bestaande voorraad schoolgebouwen te verduurzamen. Daarnaast is al bij de renovatie rekening gehouden met het toekomstige onderhoud.

Woonwaard meest duurzame corporatie

Woonwaard kreeg de WOCO25 voor de meest duurzame woningcorporatie. Het is een organisatie die al lang bezig is met duurzaamheid, en de aanhouder wint: ook in 2018 was Woonwaard genomineerd voor de Duurzaam Bouwen Awards.

De corporatie pakt goed door met de aansluiting op warmtenetten en laat dat in 2019 ook weer zien door het aansluiten van 500 woningen op een warmtenet. Woonwaard laat samenwerking met warmteleverancier HVC, Liander en gemeente zien, en neemt bewoners uitvoerig mee in het proces. De jury is onder de indruk van het greenteam, hiermee laat Woonwaard zien dat zij ook binnen de organisatie duurzaam bezig zijn.

Gemeente Utrecht wint circulaire ring

Utrecht heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zo moet al het eigen vastgoed in 2040 verduurzaamd zijn en wordt ingezet op circulaire nieuwbouw, gaf de gemeente bij haar aanmelding aan. Utrecht stelt niet alleen aan zichzelf, maar ook aan de bouwprojecten van derden hoge eisen: circulair, energieneutraal, groen en gezond bouwen. De circulaire ring is de Duurzaam Bouwen Award voor de meest duurzame gemeente.

Een uitgebreid verslag kunt u hier lezen.

Publieksprijs voor The Green House

Restaurant The Green House in Utrecht mocht de publieksprijs in ontvangst nemen. Duurzaamheid is hier in alles doorgezet: het gebouw, interieur, horeca en menukaart. Dit is gedaan zonder subsidie. De jury is erg te spreken over ‘right-to-copy’, het project is zeer inspirerend voor anderen en zij worden gestimuleerd de goede dingen te kopiëren.

 

Utrecht wint Duurzaam Bouwen Award 2019 voor gemeenten

De gemeente Utrecht mag zich de meest duurzame gemeente van 2019 noemen. Op donderdag 14 februari sleepte de gemeente de ‘circulaire ring’ in de wacht, de prijs voor de categorie ‘gemeenten’ van de Duurzaam Bouwen Awards. De prijs is op 14 februari uitgereikt tijdens het Duurzaam Gebouwd congres.

 

Winnaar Utrecht heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zo moet al het eigen vastgoed in 2040 verduurzaamd zijn en wordt er ingezet op circulaire nieuwbouw. Utrecht stelt niet alleen aan zichzelf, maar ook aan de bouwprojecten van derden hoge eisen: circulair, energieneutraal, groen en gezond bouwen.

SMART uitvraagbeleid

In een gebied als de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn biedt de gemeente kansen aan de markt, door de markt zélf aan te laten tonen hoe men circulair wil bouwen. Juist daardoor ontstaan er verrassende innovaties. Het motto is daarom: ‘vraag hoog en SMART uit maar biedt tegelijk bewegingsruimte’.

Ook is de combinatie van klimaatadaptief bouwen zeer goed te combineren met natuurinclusief en gezond bouwen, en dat leidt weer tot een prettiger leefklimaat waarbij minder overlast ontstaat en ontmoeting wordt gestimuleerd.

Tot slot is Utrecht deelnemer in het aanjagen van de circulaire economie, waarbij veel samenwerkingsverbanden met marktpartijen en andere (lokale) overheden zijn.

In het filmpje hoort u wethoudercirculaire economie, Klaas Verschuure, vertellen over circulaire initiatieven in de Domstad, van bouwen met clickbricks tot aan de inrichting van een voormalig industrieterrein aan de Merwedekanaalzone tot duurzame wijk.

Op de website Duurzaam Bouwen Awards vindt u binnenkort een impressie van de uitreiking. Ook zijn daar de beelden te zien van de winnaars in de overige categorieën: duurzaamste bouwproject van Nederland en duurzaamste woningcorporatie.

Wie wint de titel Duurzaamste Gemeente 2019?

Het is nog even spannend voor Den Haag, Tilburg en Utrecht. Deze gemeenten zijn genomineerd voor de Duurzaam Bouwen Award 2019 voor de meest duurzame gemeente. Op 14 februari wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens het Duurzaam Gebouwd congres. Waarom zijn juist deze gemeenten genomineerd? Bekijk hier hun filmpjes.

Gemeente Den Haag

In het filmpje van Den Haag geeft wethouder Liesbeth van Tongeren voorbeelden van duurzame projecten in de Hofstad. Ze stelt dat Den Haag een duurzame, groene stad is die lange tijd veel te bescheiden is geweest.

Gemeente Tilburg

Tilburg is onder meer trots op de ‘huiskamer van Tilburg’, de LocHal naast het station, vertelt wethouder Oscar Dusschooten. Deze oude locomotievenhal van de NS is helemaal verduurzaamd en verbouwd.

Gemeente Utrecht

Utrecht maakt veel werk van circulariteit en heeft zelfs een wethouder circulaire economie, Klaas Verschuure. In het filmpje laat hij zien wat voor circulaire initiatieven er zijn in de Domstad, van bouwen met clickbricks tot aan de inrichting van een voormalig industrieterrein aan de Merwedekanaalzone tot duurzame wijk.

Duurzaamste corporatie en duurzaamste bouwproject van Nederland

Tijdens het Duurzaam Gebouwd congres worden ook de winnaars bekend in de twee andere categorieën van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2019.

Genomineerden van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards bekend

De genomineerden voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards zijn bekend. Deze awards worden uitgereikt aan organisaties die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. De vakkundige jury selecteerde kanshebbers binnen drie categorieën: het meest duurzame project, woningcorporatie en gemeente. Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op 14 februari 2019 in Leeuwarden worden de winnaars per categorie bekend gemaakt. Tijdens deze feestelijke ceremonie wordt ook de publieksprijs uitgereikt. Per categorie zijn er drie genomineerden.

Award voor het meest duurzame project, de Gouden Kikker

De genomineerden voor deze categorie:

  • De Leister Igge, Opeinde
  • The Green House, Utrecht
  • NeroZero Lab, Heerhugowaard

Award voor de meest duurzame woningcorporatie, de WoCo25

De volgende corporaties zijn genomineerd voor deze categorie:

  • Stichting Wooncompagnie
  • Alwel
  • Woonwaard

Award voor de meest duurzame gemeente, de Circulaire Ring

In deze categorie zijn de volgende gemeenten genomineerd:

  • Gemeente Utrecht
  • Gemeente Den Haag
  • Gemeente Tilburg

Criteria

De Jury had een lastige, maar ook leuke klus aan het kiezen van de genomineerden.

De onafhankelijke jury, bestaande uit Wim Hazeu, Robert Koolen, John Nederstigt en Andy van den Dobbelsteen, hebben deze partijen genomineerd vanwege de opschaalbaarheid en betaalbaarheid van de projecten en genomen maatregelen. Ook bijzondere vormen van samenwerking zijn hoog gewaardeerd, net als een brede, integrale duurzame aanpak. Dat wil zeggen dat naast investeringen in energiemaatregelen ook aandacht wordt besteed aan circulariteit en gezondheid.

Initiatief

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards zijn een initiatief van de Stichting Duurzaam Bouwen Awards, waarin abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hun krachten hebben gebundeld en heeft als doel verduurzaming van de gebouwde omgeving te stimuleren. De Awards worden ondersteund door partners Bouwend Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Platform CB’23. Meer informatie over de uitreiking, de prijzen en de profielen van de juryleden is te vinden op www.duurzaambouwenawards.nl

Op de website van Duurzaam Bouwen Awards komen de genomineerden en hun projecten de komende tijd nog uitgebreid in beeld. Zie ook het persbericht.

Jury Duurzaam Bouwen Awards bekend

Wim Hazeu, John Nederstigt en Robert Koolen nemen zitting in de jury van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards. Ze beoordelen projecten, gemeenten en woningcorporaties die zich onderscheiden op het gebied van duurzaam bouwen. De Awards worden op 14 februari 2019 uitgereikt tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden. De inzendtermijn sluit 9 januari a.s.

Juryleden

Wim Hazeu is bestuurder van woningcorporatie Wonen Limburg en vice-voorzitter van het dagelijks bestuur van Aedes. Directeur Robert Koolen van Heijmans NV geeft onder meer leiding aan het duurzaamheidsprogramma van het bouwbedrijf en is tevens voorzitter van de beleidsadviescommissie duurzaamheid van Bouwend Nederland.

Winnaar van Circulaire Ring in 2018

John Nederstigt is wethouder in de gemeente Haarlemmermeer met onder meer Duurzame Economische Ontwikkeling in zijn portefeuille. Haarlemmermeer was in 2018 een van de winnaars van de Duurzaam Bouwen Awards. Deze gemeente ontving de Circulaire Ring voor de duurzaamste gemeente van Nederland.

Initiatief

Stichting W/E adviseurs is een van de initiatiefnemers van de Duurzaam Bouwen Awards. Doel is de verduurzaming van de gebouwde omgeving te stimuleren. U heeft nog tot en met 9 januari de tijd om u aan te melden!