Met ‘Quick Carbon Indicator’ sturen op integrale CO2-uitstoot

Nieuwsbericht 15 feb 2024

Om onze klimaatdoelen te halen is het cruciaal om op korte termijn de CO2-uitstoot van de woningbouw te verminderen. Daarnaast hebben we een woningtekort en moet er flink worden bijgebouwd. Het is dus essentieel om zo snel mogelijk te gaan ontwikkelen en bouwen met een minimale uitstoot. Voor een gedragen, eenduidige sturing, namen NEPROM en Dutch Green Building Council (DGBC) het initiatief voor de ontwikkeling van de Quick Carbon Indicator (QCI). De methode is nu beschikbaar, met rekenmodel en -protocol en achtergrondrapportage, waarin alle keuzes voor de QCI worden toegelicht. Uitvoering lag bij Stichting W/E adviseurs, Copper8 en NIBE. Gezien het belang van CO2-reductie op de korte termijn, voegt W/E adviseurs de QCI  toe aan GPR Gebouw.

Sturen op CO2-uitstoot op de korte termijn

Methodes om de milieu-impact van de hele levenscyclus van een gebouw in kaart te brengen, zoals de MPG, leveren onvoldoende inzicht in de CO2-uitstoot op de korte termijn. De Quick Carbon Indicator is ontwikkeld om te voorzien in de behoefte om te sturen op de korte termijn – tot en met 15 jaar na oplevering – door de daadwerkelijke materiaalgebonden en operationele CO2-uitstoot in beeld te brengen. Bovendien geeft de QCI een indicatieve waarde voor de vastlegging van CO2 in biogene materialen.

De Quick Carbon Indicator brengt de CO2-uitstoot in kaart van materiaal en energie en de vastlegging van biogene materialen. 

Rekenmethode maakt gebruik van bestaande methoden

De Quick Carbon Indicator gebruikt (deel)resultaten van bestaande methoden (MPG, BENG). Ontwikkelaars en bouwers kunnen dus gebruik maken van bestaande en gedragen rekeninstrumenten die al voor de omgevingsvergunning ingezet worden De Quick Carbon Indicator bestaat uit een rekenprotocol, achtergrondrapport met toelichting van de onderliggende keuzes en een invulsheet (excel) waarbij de uitkomsten uit de bestaande methodieken (MPG en BENG) worden ingevuld. Deze eerste versie van QCI richt zich op nieuwbouwwoningen, maar met aanpassingen is deze ook toepasbaar in de utiliteitsbouw.

De Quick Carbon Indicator geeft inzicht in de CO2-uitstoot op korte termijn.

Geurt Donze, directeur van Stichting W/E adviseurs: “Een zeer welkom initiatief van NEPROM en DGBC waar wij als Stichting W/E adviseurs een bijdrage hebben mogen leveren in een prettige en versterkende samenwerking met DGBC, NIBE, Copper8 en de klankbordgroep. Dit gaat een hoognodige, krachtige impuls zijn om het CO2-uitstoot op korte termijn te verlagen, getuige het draagvlak en enthousiasme vanuit dit marktinitiatief. Fraai staaltje van het W/E motto ‘moeilijke materie makkelijk maken’, altijd leuk een passende (excel)tool erbij te maken, en de eerste projecten met de QCI voor een aantal koplopers uit het Lente-Akkoord 2.0 door te rekenen en te delen.”

Inzicht op project-, organisatie- en sectorniveau

De QCI helpt bij het maken van effectieve afwegingen in het ontwerp, en biedt daarnaast ook noodzakelijke inzicht om te sturen en monitoren op organisatie-een sectorniveau. Een volgende stap met de QCI is het bepalen van sectorbrede CO2-reductiepaden.

Rekenmethode ontwikkeld met en voor de markt

De inhoudelijke ontwikkeling en rapportages zijn uitgevoerd door Stichting W/E adviseurs, Copper8 en NIBE. Daarvoor zijn marktpartijen -ontwikkelaars en bouwers- geconsulteerd, waaronder AM, BPD, Dura Vermeer, Heijmans, Synchroon, Trebbe en Aedes, vereniging voor woningcorporaties. Een aantal van deze betrokkenen is gestart met de toepassing van de QCI in haar portefeuille en organisatie. Wie volgt?

 

Wil je meer informatie?

Download hier het rekenprotocol.

Download hier het achtergrondrapport.

Download hier de rekentool (excel).

Lees hier meer over de handreiking rekenen aan integrale CO2-emissies door nieuwbouwwoningen van het Lente-Akkoord 2.0.

 

Heb je vragen of wil je meer weten over de Quick Carbon Indicator? Neem dan contact op met David Anink, Roy Venhuizen of Geurt Donze van Stichting W/E adviseurs.