Updates GPR Software in 2023 en plannen voor 2024

Nieuwsbericht 15 feb 2024

Het in kaart brengen van de integrale duurzaamheid van gebouwen is belangrijker dan ooit. Daarom zetten wij ons dagelijks in voor het actualiseren van GPR Software. We zetten de updates die we in 2023 hebben gedaan én die we in 2024 gaan doen op een rij.

De belangrijkste GPR Software updates in 2023

We trapten 2023 af met het verwerken van de herziene methode voor MPG-berekeningen voor de bestaande bouw in GPR Gebouw 4.4 en GPR Materiaal. Daarmee is het onder meer mogelijk om renovatie- en transformatiescenario’s of een nulmeting van bestaande gebouwen te maken. Dat biedt inzicht in welk scenario de beste milieuprestatie heeft, en gedetailleerder wat de CO2-emissiereductie is van energiebesparende maatregelen.

De belangrijkste updates in onze software zijn:

Het verschil in resultaat van de MPG-berekening in GPR Gebouw 4.3 en 4.4.

Een korte impressie van verbeteringen waar we in 2024 aan werken:

Het versnellen van de verduurzaming van gebouwen en hun directe omgeving is wat ons drijft. Daarom streven we ernaar om softwarediensten te leveren die onze klanten in staat stelt impact te maken, door gebruiksvriendelijk en relevant te zijn. We horen het dus graag als je vragen of opmerkingen hebt over de updates in GPR Software. Neem dan contact met ons op via info@gprgebouw.nl of bel 030 677 8770.