W/E adviseurs

Nu sturen op Paris Proof met GPR Materiaal

Artikel 15 dec 2023
W/E adviseurs

Om ervoor te zorgen dat we binnen de 1,5 graad opwarming blijven, moeten we sturen op onze korte termijn emissies: de bouwsector moet in 2030 49% minder CO2-uitstoten ten opzichte van 1990. Om dit klimaatdoel te halen zijn er al grote stappen gezet om gebouwen energie-neutraal te maken. De CO2-uitstoot van materialen blijft echter nog te vaak onderbelicht, terwijl voor nieuwbouw tot 2030 de meeste CO2 wordt uitgestoten door materiaalgebruik. Het bepalen van de CO2-uitstoot van materialen wordt dus steeds belangrijker. Van CO2-neutrale gebouwen moeten er nu grote stappen gezet worden om de CO2-uitstoot van materialen te reduceren.

De gemiddelde CO2-eq uitstoot door materialen en bouw van alle nieuwbouwwoningen in 2021 (groen) en de gemiddelde CO2-eq-uitstoot door energiegebruik van deze woningen (oranje) in de periode tot aan 2030. Bron: Lente Akkoord 2.0

Selecteren en vergelijken CO2-uitstoot van materialen met Paris Proof materiaalgebonden (PPm)

Paris Proof materiaalgebonden, onderdeel van GPR Materiaal, maakt het mogelijk om te sturen op de korte termijn van de CO2-uitstoot van materialen. Dit wordt gedaan door het selecteren op embodied CO2 van de materialen uit de producten database van NMD. In GPR Materiaal kunnen gebruikers producten sorteren op deze waarde.

Niet alleen MPG en MKI, ook Paris Proof Indicator als resultaat in GPR Materiaal.

 

Paris Proof materiaalgebonden van GPR Gebouw is dus een belangrijk hulpmiddel om praktische keuzes te maken tussen producten of concepten door de CO2-uitstoot op de korte termijn te vergelijken.

Koplopers dragen bij aan CO2-reductie van materialen

De CO2-reductie van de materiaalimpact van gebouwen op de korte termijn is dus essentieel om onze klimaatdoelen in 2030 te behalen. Paris Proof materiaalgebonden (PPm) maakt dit mogelijk, door te sturen op CO2-uitstoot van materialen. Koplopers die de CO2-uitstoot van hun gebouwen reduceren, kunnen daarmee met trots laten zien dat ze onderdeel zijn van de oplossing en hun bijdrage leveren aan het behalen van onze klimaatdoelen in 2030.