Nu sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator met GPR Materiaal

Artikel 10 apr 2024

Om ervoor te zorgen dat we binnen de 1,5 graad opwarming blijven, moeten we sturen op onze korte termijn emissies: de bouwsector moet in 2030 55% minder CO2-uitstoten ten opzichte van 1990. Om dit klimaatdoel te halen zijn er al grote stappen gezet om gebouwen energieneutraal te maken. De CO2-uitstoot van materialen blijft echter nog te vaak onderbelicht, terwijl voor nieuwbouw tot 2030 de meeste CO2 wordt uitgestoten door materiaalgebruik. Het bepalen van de CO2-uitstoot van materialen wordt dus steeds belangrijker. Van CO2-neutrale gebouwen moeten er nu grote stappen gezet worden om de CO2-uitstoot van materialen te reduceren. 

De gemiddelde CO2-eq uitstoot door materialen en bouw van alle nieuwbouwwoningen in 2021 (groen) en de gemiddelde CO2-eq-uitstoot door energiegebruik van deze woningen (oranje) in de periode tot aan 2030. Bron: Lente Akkoord 2.0

Selecteren en vergelijken CO2-uitstoot van materialen met Paris Proof materiaalgebonden (PPm)

Paris Proof materiaalgebonden, onderdeel van GPR Materiaal, maakt het mogelijk om te sturen op de korte termijn van de CO2-uitstoot van materialen. Dit wordt gedaan door het selecteren op embodied CO2 van de materialen uit de producten database van NMD.  

In GPR Materiaal kunnen gebruikers producten sorteren op deze waarde en het resultaat van een berekening van een gebouw is in de Paris Proof Indicator af te lezen. 

Naast MPG en MKI, ook Paris Proof Indicator als resultaat in GPR Materiaal. 

Paris Proof materiaalgebonden van GPR Gebouw is dus een belangrijk hulpmiddel om praktische keuzes te maken tussen producten of concepten door de CO2-uitstoot op de korte termijn te vergelijken.

Koplopers dragen bij aan CO2-reductie van materialen en energie

De methodiek van Paris Proof materiaalgebonden en van energiegebruik is op initiatief van NEPROM en DGBC  door W/E adviseurs, Copper8 en NIBE verder uitgewerkt in de Quick Carbon Indicator (QCI). De methode is nu beschikbaar, met rekenmodel en -protocol en achtergrondrapportage.

De Quick Carbon Indicator is ontwikkeld om te voorzien in de behoefte om te sturen op de korte termijn – tot en met 15 jaar na oplevering – door de daadwerkelijke materiaalgebonden en operationele CO2-uitstoot in beeld te brengen. Bovendien geeft de QCI een indicatieve waarde voor de vastlegging van CO2 in biogene materialen. 

 

Het rekenmodel is voor GPR gebruikers beschikbaar gesteld bij de GPR rekenhulpmiddelen. 

Heb je vragen of wil je meer weten over Paris Proof en de Quick Carbon Indicator in GPR Materiaal? Neem dan contact op met de GPR servicedesk via 030 677 87 70.