Workshops particuliere kavelkopers Coendersbuurt in Delft

Gemeente Delft heeft haar duurzaam bouwen ambities vastgelegd in de rapportcijfers van GPR Gebouw. Voor nieuwbouw is de ambitie van de gemeente een 7,5 voor de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Deze score moet dus minimaal gehaald worden voor elk thema. Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft heeft samen met de gemeente drie workshops georganiseerd voor particuliere kavelkopers die hun eigen woning gaan bouwen in de Coendersbuurt. W/E lichtte tijdens deze avonden duurzaam bouwen en GPR Gebouw toe. Vervolgens gingen de kavelkopers aan de slag met het invoeren van hun eigen woningontwerp in GPR Gebouw. Hierdoor kregen ze inzicht in de scores van het huidige ontwerp en van de mogelijkheden tot verdere verduurzaming van de woningen.

Voor meer informatie kijk op http://www.nieuwdelft.nl/nieuwdelftwoont/zelfbouw-kavels/ en neem contact op met Esther Roth.

Kaart Coendersbuurt Delft
Illustratie Coendersbuurt Delft 2