Kennis- en evaluatietraject Energiesprong Montferland

De gemeente Montferland en Woningstichting Bergh kozen in 2010 voor een gezamenlijke ambitie voor vernieuwing van een aantal woningen in de gemeente. Ingezet werd op zeer energiezuinig woningbouw. Een deel van de 61 woningen wordt zelfs energieneutraal.

In het project werd gekozen voor een Design and Build traject: de corporatie stelde een vraagspecificatie op waarop marktpartijen een aanbod konden indienen. Voor veel betrokkenen een nieuwe werkwijze. Leren van energieneutraal bouwen én het proces werd het kernpunt voor een opdracht van woningstichting Bergh: opzet en uitwerking van een kennis- en leertraject en de uitvoering van een procesevaluatie. Deskundigheid en ervaring met kennisoverdracht en het feit dat W/E ook inhoudelijk geadviseerd had tijdens het project, waren reden om de opdracht te verlenen. De combinatie van beide competenties was aantrekkelijk voor de opdrachtgever.

Diensten voor uitwerking van een kennis- en leertraject:

–           organisatie, voorbereiding en de uitwerking van een werkvorm voor werksessies

–           inhoudelijk advies voor het kennis en leertraject

–           journalistiek verslag met overzicht van de leerpunten

Diensten voor de verzorging en uitwerking van de procesevaluatie:

–           organisatie werksessies met alle betrokkenen (vraag- en aanbodkant, kennispartners)

–           verslaglegging (zie website Energiesprong Montferland)

Hoofdlijn van het kennis- en leertraject:

–           Energie en wooncomfort: leren van innovatie en zeer energiezuinig wonen

–           Bewoners en energiegebruik: leren van wonen in een duurzame, comfortabele en energiezuinige woning

–           Design and Build ketensamenwerking: leren van een ander proces voor planontwikkeling en realisatie, leren van marktanalyse.

W/E leverde de strategie en een concrete aanpak voor het ontsluiten en openstellen van kennis. Werksessies met alle betrokkenen leverde inzicht in de winst- en knelpunten van de procesgang, er ontstond onderling begrip, leerervaringen werden scherp neergezet voor alle betrokkenen.

Meer informatie? Neem contact op met Thijs Kurstjens of Esther Roth.

Kort filmpje over Energiesprong Montferland

Kennis en evaluatietraject Energiesprong Montferland 2
Kennis en evaluatietraject Energiesprong Montferland 3
Kennis en evaluatietraject Energiesprong Montferland 1