Implementatietraject Stadsregio Arnhem Nijmegen

ondertekening groen akkoord klein3Op 26 april 2013 ondertekenen bestuurders van 20 regiogemeenten, corporaties en bouwende partijen Het Groene Akkoord. Met deze belangrijke ondertekening spreken alle partijen af met één taal voor duurzaam bouwen te gaan werken. En zo komt het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de regio Arnhem-Nijmegen steeds dichterbij. Er is veel energie gestoken in Het Groene Akkoord van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de vervanger van het oude KAN-DuboConvenant uit 2000. Veranderen lukt niet van de ene op de andere dag, dit gaat stap voor stap.

Gezamenlijk werken met GPR Gebouw en GPR Stedenbouw

In het akkoord is afgesproken dat gemeenten, corporaties en bouwende partijen op hoofdlijnen gaan sturen en de komende twee jaar één gezamenlijke taal hanteren voor duurzaam bouwen en renoveren, te weten GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. De bedoeling is dat er veel ervaring wordt opgedaan met GPR door deze methode zoveel mogelijk in projecten toe te passen. W/E adviseurs werkt samen met de stadsregio aan een implementatietraject op maat. Dit traject bestaat uit enkele onderdelen:

  • Doel bepalen: Tijdens werksessies en bijeenkomsten worden met de Stuurgroep omstandigheden en mogelijkheden verkend, afgestemd en afgebakend. Aan bod komen onder andere ook succes- en faalfactoren van soortgelijke convenanten.
  • Uitwerken: W/E adviseurs bespreekt met de projectgroep reikwijdte, ambitie en aanpak evenals communicatie, evaluatie en presentatie van resultaten. De projectgroep wordt gevormd door gemeenten, corporaties en marktpartijen.
  • Implementeren: Gemeenten en marktpartijen leren werken met GPR Gebouw en Stedenbouw. W/E adviseurs verzorgt en leidt cursussen per doelgroep.
  • Uitvoeren Pilots: Gemeenten, marktpartijen en architecten werken samen aan concrete bouw- of renovatieprojecten in de regio. Partijen leren te werken met GPR Gebouw en Stedenbouw. Het leren stellen van realistische ambities en de inhoudelijke aspecten van duurzaam bouwen staan centraal.
  • Structurele aanpak: Om de nieuwe aanpak structureel in de organisatie te verankeren vinden verschillende sessies en officiële bijeenkomsten plaats. Hierbij is onderlinge uitwisseling van ervaringen een belangrijk onderdeel. Het door W/E adviseurs geproduceerde communicatiemateriaal ondersteunt partijen met de implementatie in de eigen organisatie.

Meer weten? Neem contact op met Esther Roth.

Informatiefilm over het Groene Akkoord

Projecten uit het Groene Akkoord op de GPR Projectenwebsite

[iframe src=” http://www.gprprojecten.nl/#zoek=stadsregio arnhem nijmegen” width=”100%” height=”500″]

Foto Ondertekening door wethouder en burgemeester
foto ondertekening groen akkoord