Frisse Scholen PvE 2015 en GPR Gebouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het Programma van Eisen Frisse Scholen (PvE) laten aanpassen aan de nieuwe eisen in het Bouwbesluit, zoals per 1 januari 2015 van kracht zijn. Het energiedeel is sterk vereenvoudigd door het ophogen van de prestatie-eis en schrappen van deel-eisen voor isolatie. Tevens wordt nu aangesloten bij het nieuwbouwlabel zoals dat sinds juli 2014 van kracht is. Naar aanleiding van signalen uit de markt is tevens een aantal binnenmilieu-eisen opnieuw geformuleerd en is er aandacht voor oplevering en beheer.

Relatie tussen GPR Gebouw en Frisse Scholen nu duidelijk

In de praktijk werken veel gemeenten in Nederland met GPR Gebouw om de duurzaamheid van gebouwen meetbaar en bespreekbaar te maken. Naast energie en binnenmilieu beschouwt GPR Gebouw ook milieu, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde voor een integrale beoordeling van onderwijsgebouwen. Bij huisvestingsopgaven van onderwijsgebouwen worden beide instrumenten, Frisse Scholen en GPR Gebouw, in de praktijk naast elkaar gebruikt. Het is dan vaak niet duidelijk of met beide instrumenten gestelde ambities consistent zijn. W/E heeft de relatie tussen het nieuwe Programma van Eisen 2015 en GPR Gebouw 4.2 gelegd. Van alle maatregelen uit het PvE wordt aangegeven waar deze te vinden zijn in GPR Gebouw 4.2. Aan de hand van vier praktijkvoorbeelden wordt de relatie tussen het PvE en GPR Gebouw 4.2 verder geïllustreerd.

Aanvullende informatie:

WE Rapport 8802 Frisse Scholen

GPR-artikel_Schoolfacilities

Meer weten? Neem contact op met Marit Béguin.

pve-frisse-scholen-gpr