ENPIRE – benchmark energieambities grote bouwprojecten

Logo-ENPIRE-DEF2Uitkomst van het internationale project ENPIRE zijn handvatten voor het opstellen en realiseren van energie ambities in grootschalige nieuwbouw en renovatie projecten. W/E adviseurs nam vanuit Nederland de projectcoördinatie op zich. In een tweejarig traject zijn projecten uit Denemarken, Ierland, Tsjechië, Spanje, Italië en Nederland (Breda) vergeleken. Aanleiding voor dit project is dat diverse Europese landen te maken hebben met grote opgaven voor herstructurering van gebieden, waarin energiezuinig bouwen een van de ambities is.

Hoe optimaal bouwproces bereiken?

De ENPIRE-deelnemers onderzochten hoe het proces van beleid tot bouw goed ingericht kan worden om de beste resultaten te behalen. Tevens is bekeken hoe de regelgeving het ambitieniveau kan beïnvloeden en op welke wijze ambities kunnen uitstijgen boven de voorgeschreven regelgeving. Verder is gekeken of convenanten tussen betrokken partijen bijdragen aan het verwezenlijken van de opgestelde ambities.

Essentiële energievisie

Uit het project is onder andere naar voren gekomen, dat het opstellen van een energievisie essentieel is. Niet alleen om een goed beeld te krijgen van de uitgangssituatie, het verbeteringspotentieel en de kosten hiervan. Maar de visie vooral dient als basisstuk, die samenwerkende partijen de mogelijkheid geeft om onderbouwde keuzes te maken in het vastleggen van realistische energie ambities.

Meer informatie? Neem contact op met Erik Alsema