Energie- en binnenklimaatconcept MFA MuzeRijk

Het ontmoetingsplein MuzeRijk ligt midden in een volkswijk uit de 70-er jaren van de vorige eeuw en wordt het bruisend hart van de Bitswijk in Uden. Het doel van dit ontmoetingsplein is de leefbaarheid in de wijk te vergroten en diversiteit in de bevolkingsopbouw te behouden. Plannen voor een school, kinderopvang, sportmogelijkheden, een ‘grand café’, activiteitenruimtes, zorgwoningen en woningen voor starters en ouderen staan hierbij centraal.

illustratie muzerijk

Bij de ontwikkeling van het plan zijn veel partijen betrokken: Gemeente Uden, Area, BrabantZorg, Stichting Katholiek Onderwijs Gemeente Uden (SKOGU) en Stichting Primair Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden en Oost Nederland (SIMON). De gemeente Uden heeft hoge ambities gesteld aan de duurzaamheid van het plan. Er wordt een gemiddelde GPR-score van minimaal 8,0 nagestreefd. In elke planfase wordt het plan met GPR Gebouw getoetst aan deze ambitie.

Diagram GPR scores MFA Muzerijk

Verwarming en koeling gebouw door bodenopslagsysteem

W/E adviseurs ontwikkelde een bijzonder energie- en binnenklimaatconcept voor het complex: Het woongebouw wordt verwarmd en gekoeld via een warmte-/koudopslagsysteem in de bodem. Het bodemopslagsysteem wordt tevens gebruikt om de leslokalen in het multifunctionele gedeelte te koelen via een vloerverwarmings-/vloerkoelsysteem.

Goed binnenklimaat door natuurlijke toevoer ventilatielucht

De leslokalen krijgen bovendien een bijzondere vorm van tochtvrije natuurlijke toevoer van ventilatielucht. De combinatie van functies zorgt voor de nodige uitdagingen op het gebied van bouwfysica, installatietechniek en brandveiligheid.

Tochtvrij ventileren - Technisch Gebouwbeheer
Tochtvrij ventileren - Technisch Gebouwbeheer
2014_Technisch_Gebouwbeheer_20-21-22_ventilatiescholen_122229 def.pdf
202.7 KiB
1852 Downloads
Details

Problemen met downloaden? Check bij browserinstellingen of pop-ups zijn ingeschakeld.

Natuurlijke Ventilatie Scholen - Bouwwereld
Natuurlijke Ventilatie Scholen - Bouwwereld
BWE_02-2014_artikel-natuurlijke-ventilatie-scholen.pdf
1.1 MiB
2148 Downloads
Details

Problemen met downloaden? Check bij browserinstellingen of pop-ups zijn ingeschakeld.

Meer informatie? Neem contact op met Cees Leenaerts.