Cradle to Cradle-eisen Venlo GreenPark

Illustratie Villa flora Venlo GreenPark

RO Groep wil businesspark volgens Cradle to Cradle

Venlo GreenPark heeft als missie het realiseren van een research & development georiënteerde businesspark. Dit park moet de economische groei van de regio Venlo op het gebied van agrofood en agrologitics faciliteren. Het gebied biedt in 2012 ruimte aan de wereldtentoonstelling Floriade 2012. Na de Floriade wordt het gebied heringericht als een businesspark. Het streven is om de kantoren in GreenPark te bouwen volgens de duurzaamheidprincipes van Cradle to Cradle.

cradle-to-cradle-logoDe regio Venlo heeft als eerste regio ter wereld de principes van Cradle to Cradle omarmd. Een duurzaamheidconcept dat is gebaseerd op het hergebruik van grondstoffen, zodat producten 100% recyclebaar zijn. Met de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 in de regio Venlo als hét podium om het C2C-principe onder de aandacht te brengen van een breed publiek. In juni 2007 ondertekenden de geestelijke vaders van C2C, William McDonough en Michael Braungart, de Floriade Venlo Principles:

Floriade Venlo Principles
Our mission is to use our Cradle to Cradle framework as an engine for innovation.

Our Cradle to Cradle framework means:
We are native to our place
Our waste = food
Sun is our income
Our air, soil, and water are healthy
We design enjoyment for all generations

Our goal is a delightfully diverse, safe, healthy and just world, with clean air, water, soil and power — economically, equitably, ecologically and elegantly enjoyed.

Onderzoek realistisch niveau duurzaamheid

W/E onderzocht welk niveau van duurzaamheid realistisch is, en stelde in samenwerking met Evert Vrins Energieadvies de gronduitgiftevoorwaarden daarvoor op. BREEAM-NL is als basis gebruikt om Cradle to Cradle principes te vertalen naar gebouw- en locatie-eisen.

Aanvullende eisen op infrastructuur en materiaalgebruik

Sommige Cradle to Cradle-principes komen niet of onvoldoende terug in BREEAM-NL of zijn sowieso nog niet met eenvoudige middelen meetbaar te maken. Daarom stelde W/E aanvullende eisen op voor onder andere de aansluiting op de infrastructuur en het materiaalgebruik.

Meer informatie? Neem contact op met John Mak.

Informatiefilmpje Venlo GreenPark