Advies energie en duurzaamheid De Voorste Venne

De Voorste Venne is karakteristiek gebouwencomplex ontworpen door Anton Pieck. Van 1972 tot 1987 was er een automuseum gevestigd. De gemeente Heusden heeft het gebouw begin jaren negentig herbestemd voor cursussen, theatervoorstellingen en andere bijeenkomsten. Medio 2009 zijn er plannen gemaakt voor een revitalisatie van De Voorste Venne.

Maatwerkadvies GPR Gebouw

W/E adviseurs heeft in opdracht van de gemeente de duurzaamheidsprestatie van het huidige pand en de revitalisatie in beeld gebracht. Vanwege de bijzondere combinatie van gebruiksfuncties is een maatwerkadvies in GPR Gebouw opgesteld. Op basis van de score in GPR Gebouw adviseerde W/E over de optimalisatie van de (ver)bouwplannen.

Energielabel van G naar B

In zijn huidige vorm heeft het gebouw een label G. Het bestaande renovatieplan zou dit naar label D brengen. Bij implementatie van de door W/E geadviseerde maatregelen, zou de stap naar label B gemaakt kunnen worden. Een belangrijke stap in duurzaamheid is het verlenging van de levensduur van het pand en het vergroten van het thermisch comfort en de luchtkwaliteit. De analyse van het renovatieplan heeft veel kennis opgeleverd en er is een helder beeld is gecreëerd van de duurzaamheidsaspecten van het renovatieplan.

Meer informatie? Neem contact op met Esther Roth of Helmer den Dekker.

foto de voorste venne3
de voorste venne GPR gebouw scores