Nationale Milieudatabase verstevigd, GPR geactualiseerd

Stichting Bouwkwaliteit leverde versie 1.7 van de Nationale Milieudatabase op aan de instrumenteigenaren voor verwerking in de software voor het maken van de milieuprestatieberekening. Met de nieuwe release is het ‘bouwwerk’ voor de Milieuprestatieberekening van Gebouwen verder verstevigd.

De database is aangevuld met onafhankelijk getoetste productinformatie. Ook zijn talrijke controles uitgevoerd, en daaruit voortvloeiende correcties doorgevoerd. Voorafgaand aan de nieuwe release is hard gewerkt aan het nog beter aan laten sluiten van bepalingsmethode, toetsingsprotocol, rekenregels en invoerapplicatie.

De invoerapplicatie en bijbehorende gebruikershandleiding zijn gebruiksvriendelijker voor leveranciers geworden. W/E adviseurs heeft in nauwe samenwerking met de SBK zowel aan het voorbereidende, inhoudelijke werk als de feitelijke release een grote bijdrage geleverd. Alle recente verbeteringen zijn inmiddels ook in de software van GPR Gebouw en GPR Bouwbesluit doorgevoerd.
Lees persbericht van SBK