Van lineair naar circulair bouwen met GPR Gebouw 4.3

Persbericht

Utrecht, 27 mei 2016 – Circulair bouwen, dat is met de release van GPR Gebouw 4.3 een stuk eenvoudiger geworden. Het vernieuwde subthema Circulair materiaalgebruik maakt deze trend meetbaar en bespreekbaar. Ook de Energiemodule in GPR Gebouw 4.3 is geactualiseerd, met een nieuwe EPG-rekenkern inclusief het Nader Voorschrift voor bestaande woningen.

 

Circulariteit meetbaar

In de bouwwereld komt steeds meer aandacht voor de grondstoffenproblematiek en het circulaire denken. Bij circulariteit van gebouwen gaat het over de kringloopgedachte, dus het sluiten van kringlopen en daarmee het voorkomen dat we eindige grondstoffen afdanken. Dat kan op alle niveaus, van materiaal en product tot en met gebouw. En zowel voor materialen als voor energie en water door gebruik te maken van duurzame, oneindige bronnen, met de zon als meest bekende.

Het maken van kringlopen is met materialen mogelijk door grondstoffen te gebruiken die in de natuur weer aangroeien in de tijd dat ze in een gebouw als materiaal van waarde zijn. En als dat niet volledig lukt met deze hernieuwbare grondstoffen, dan kunnen we circulariteit bereiken door producten en methoden te gebruiken die ervoor zorgen dat hergebruik na beperkte bewerking in een volgende toepassing mogelijk is. Ook door de andere thema’s van GPR Gebouw loopt circulariteit als rode draad. Gebouwen zijn van oudsher al producten die lang mee moeten kunnen, en de kans dat de levensduur langer is neemt toe als die gebouwen fijn zijn voor mensen. En juist daar ligt in GPR Gebouw de nadruk op, met thema’s als Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.

 

Nieuw subthema: Circulair materiaalgebruik

In GPR Gebouw versie 4.3 is hiervoor onder het thema Milieu een apart subthema te vinden met de volgende onderwerpen:

  • Hergebruik producten
  • Circulaire materialen (biobased of secundair)
  • Hout uit duurzaam beheerde bossen
  • Bouwmethode, afgestemd op efficiënt materiaalgebruik
  • Bouwmethode, afgestemd op meerdere cycli

 

John Mak, directeur W/E adviseurs en maker van GPR: “Het verschijnen van GPR Gebouw 4.3 is een belangrijke stap naar het eenvoudig meetbaar maken van circulariteit van gebouwen.”

 

EPG NV-rekenkern inclusief Nader Voorschrift

Met de nieuwe EPG NV-rekenkern (NEN 7120), inclusief het Nader Voorschrift voor bestaande woningen kan op de van GPR bekende snelle wijze, de energie-index (EI) van een woning of woongebouw worden berekend. Scenario’s en varianten voor energiebesparing zijn snel door te rekenen met direct inzicht in het effect op de GPR score en andere KPI’s. Ook is in beeld gebracht wat het effect van de genomen maatregelen is op de energielasten.

 

En het wordt binnenkort nog makkelijker!

De Duurzaamheidsprestatie Gebouw, afgekort DPG, voegen we toe aan het resultatenblad van GPR Gebouw. De DPG is een optelsom van de milieubelasting in één getal als gevolg van het gebouwgebonden energie- en materiaalgebruik. Door energie en materiaal in samenhang te beschouwen, is het voor de gebruiker eenvoudiger om een ontwerp op het gebied van duurzaamheid te optimaliseren. En dat zonder extra moeite, want we maken gebruik van de huidige energie- en milieuprestatieberekeningen.

 

Meer informatie

Wat is nieuw in GPR Gebouw 4.3?
Wat is de DPG?

 

– EINDE

 

Download persbericht (.pdf 363kB)

 

Contact: Johanna Quelle-Dreuning, marketing & communicatie, W/E adviseurs & GPR software

E quelle@w-e.nl

T 030 – 677 8777

M 06 – 139 215 70

 

Noot voor de redactie:

GPR software – Een heldere kijk op duurzaamheid van vastgoed en stedenbouw

GPR software meet duurzaamheidsprestaties van vastgoed en stedenbouw. W/E adviseurs ontwikkelt GPR om zichtbaar te maken hoe een gebouwde omgeving met zo hoog mogelijke kwaliteit en zo laag mogelijke milieubelasting realiseerbaar is. GPR software is gebaseerd op het TripleP concept. Met vijf heldere thema’s worden gebouwen en gebieden de maat genomen: Gezondheid en Gebruikskwaliteit (People), Energie en Milieu (Planet) en Toekomstwaarde (Profit). Kijk voor meer informatie opgprsoftware.nl.