Voor vastgoedbeleggers met een groene ambitie

Meer en meer maken vastgoedbeleggers zich sterk voor duurzaam vastgoed, omdat het milieu en de samenleving erom vragen. Het sluit aan op de maatschappelijke doelen van veel pensioenfondsen.

Ook groeit de overtuiging bij koplopers onder de vastgoedbeleggers dat duurzaamheid bijdraagt aan een goed rendement op lange termijn. En niet onbelangrijk, huurders hebben er belang bij: duurzame gebouwen zijn aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Duurzaam vastgoed is beter te verhuren, gaat langer mee, levert een hoger rendement op en is uiteindelijk ook beter te verkopen dan niet duurzaam vastgoed.

W/E adviseurs helpt u graag inzicht te krijgen in de mogelijkheden om uw vastgoed te verduurzamen. Onze ervaren adviseurs zorgen voor GPR Certificaten waarmee u een hogere waardering in GRESB krijgt.

Samen met W/E

Vastgoed certificeren met GPR voor GRESB

  Inzicht in mogelijkheden verduurzamen portefeuille

Advies duurzaamheid bij nieuwe beleggingen


Onze diensten:

PROJECTADVIES

Of het nu gaat over een gebied, een gebouw, gebouwvoorraad of bouwproduct, onze adviseurs ondersteunen u met een technisch inhoudelijk projectadvies over duurzaamheid. Kenmerkend voor onze werkwijze is een integrale benadering, zodat u inzicht krijgt in de balans tussen milieuprestaties, kwaliteiten én toekomstwaarde van de opgave. Onze expertise ligt op de vakgebieden (duurzame) energie, bouwfysica, duurzaam bouwen en renoveren.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

Onze ervaringen uit de praktijk benutten we als ingrediënten voor onderzoek of ontwikkeling van hulpmiddelen. Met door ons uitgevoerd onderzoek krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de prestaties van gebouwen en systemen of in succes- en faalfactoren van verduurzamingsprocessen. Onze hulpmiddelen, zoals de GPR software, helpen u in uw eigen praktijk met het makkelijk hanteerbaar maken van de duurzaamheid van gebouwen en gebieden.

PROCESONDERSTEUNING

Naast inzicht in de technisch inhoudelijke kant van duurzaam vastgoed draagt een heldere procesgang bij aan het bereiken van doelstellingen. Of het nu gaat om een visie, beleid aanbesteding of monitoring van duurzaamheidsaspecten, onze adviseurs  ondersteunen u bij het organiseren van processen binnen én buiten uw organisatie. Desgewenst trainen we uw team of besteden we extra aandacht aan communicatie. Onze kracht ligt in het meetbaar, bespreekbaar en uitvoerbaar maken van duurzaamheid met aandacht voor de belangen van alle betrokkenen.