Voor bouwtoeleveranciers die willen presteren op duurzaamheid

Voor u als leverancier aan de bouw wordt duurzaamheid een steeds belangrijker criterium, waarmee u zich kunt en wilt onderscheiden. Afnemers van bouwproducten vragen in toenemende mate om prestatie op duurzaamheid. Ook de regelgeving in Nederland èn Europa stuurt langzaam maar zeker aan op milieubewust materiaalgebruik, zoals duurzaam inkopen en milieuprestatieberekening gebouw.

Circulair en Biobased

Circulair en Biobased zijn niet meer weg te denken begrippen, die kansen bieden. W/E adviseurs helpt u graag bij het verkrijgen van inzicht in, en het verbeteren of het uitdragen van de kwaliteit van uw product op duurzaamheid. Met GPR Gebouw bieden wij u een krachtige etalage richting de gehele bouwkolom, van overheden tot ontwerpers en opdrachtgevers.

Een aantal voorbeelden van wat we u kunnen bieden:

GPR benchmark

We brengen de invloed van uw product op de duurzaamheid van het gebouw in beeld; dit kan sec op milieuprestatie of breed op alle thema’s binnen GPR Gebouw.

Uw product zichtbaar in GPR

Ca. 10.000 GPR gebruikers zien uw product bij het kiezen van materialen en het maken van een MPG-berekening.

MPG-positionering

U krijgt inzicht in de MPG-score van uw product; op basis hiervan kunt u strategie bepalen, zoals de opname van uw product in de NMD, of eerst nog een verbeterslag.

Ondersteuning bij opname in de NMD

Wij helpen u om de mogelijkheden van het systeem optimaal te benutten.


Onze diensten:

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

Onze ervaringen uit de praktijk benutten we als ingrediënten voor onderzoek of ontwikkeling van hulpmiddelen. Met door ons uitgevoerd onderzoek krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de prestaties van gebouwen en systemen of in succes- en faalfactoren van verduurzamingsprocessen. Onze hulpmiddelen, zoals de GPR software, helpen u in uw eigen praktijk met het makkelijk hanteerbaar maken van de duurzaamheid van gebouwen en gebieden.

PROJECTADVIES

Of het nu gaat over een gebied, een gebouw, gebouwvoorraad of bouwproduct, onze adviseurs ondersteunen u met een technisch inhoudelijk projectadvies over duurzaamheid. Kenmerkend voor onze werkwijze is een integrale benadering, zodat u inzicht krijgt in de balans tussen milieuprestaties, kwaliteiten én toekomstwaarde van de opgave. Onze expertise ligt op de vakgebieden (duurzame) energie, bouwfysica, duurzaam bouwen en renoveren.

PROCESONDERSTEUNING

Naast inzicht in de technisch inhoudelijke kant van duurzaam vastgoed draagt een heldere procesgang bij aan het bereiken van doelstellingen. Of het nu gaat om een visie, beleid aanbesteding of monitoring van duurzaamheidsaspecten, onze adviseurs  ondersteunen u bij het organiseren van processen binnen én buiten uw organisatie. Desgewenst trainen we uw team of besteden we extra aandacht aan communicatie. Onze kracht ligt in het meetbaar, bespreekbaar en uitvoerbaar maken van duurzaamheid met aandacht voor de belangen van alle betrokkenen.