CURSUSSEN

Cursus Berekening Milieuprestatie Gebouwen

De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht en voor het verkrijgen van fiscale voordelen van de MIA- / Vamil-regeling noodzakelijk. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m². Het Bouwbesluit schrijft voor dat deze berekening op basis van een nieuwe Bepalingsmethode en de Nationale Milieudatabase 3.0 moet worden gemaakt. In praktijk betekent dit dat de berekening is uitgevoerd met gevalideerde rekensoftware, zoals GPR Materiaal. Weten hoe je een MPG-berekening maakt en optimaliseert? Stichting W/E adviseurs stond aan de wieg van de MPG en ontwikkelt rekentool GPR Materiaal. W/E helpt je graag op weg door u een cursus Berekening Milieuprestatie Gebouwen te bieden. Meer informatie.

Cursus GPR Gebouw Introductie

In de GPR Gebouw Introductiecursus maakt u op hoofdlijnen kennis met GPR Gebouw door middel van een informatieve presentatie, live demonstratie en het maken van een oefenopgave(s). Aan het einde van de GPR Gebouw Introductiecursus kent u de werkwijze en achterliggende theorieën. U weet welke gegevens nodig zijn voor het kunnen maken van berekeningen en hoe u deze in het programma invoert en verwerkt. Meer informatie.

Cursus GPR Gebouw Expert

Steeds vaker heeft u als deskundige op het gebied van duurzaam bouwen diepgaande kennis nodig om complexe vragen te beantwoorden en een betrouwbaar advies te geven. In de GPR Gebouw Expertcursus worden alle thema’s van GPR Gebouw grondig uitgediept. Meer informatie. 

 

Basiscursus Planontwikkeling met BENG en TOjuliBasiscursus Planontwikkeling met BENG en TOjuli

Voor alle nieuwbouw geldt dat vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) en aan TOjuli. De Basiscursus Planontwikkeling met BENG en TOjuli is een introductie tot deze nieuwe normen.

 

Duurzaam Bouwen voor gemeenten

Gemeenten moeten duurzaamheidsthema’s stimuleren en in hun beleidsproces implementeren. Denk aan energieneutraliteit, circulariteit en gebruik van biobased materialen. Veel gemeenten leggen hun ambities vast met de software GPR Gebouw. Ook de nieuwe MPG-grenswaarde voor woningen en kantoren wordt berekend en getoetst met GPR Gebouw. Tijdens deze incompany cursus leert u hoe duurzaamheidsthema’s een plek krijgen in GPR Gebouw en hoe u deze vastlegt en monitort. Meer informatie.

Duurzaam bouwen voor MT en RVC

W/E verzorgt samen met de afdeling OTB van de TU Delft een incompany cursus duurzaamheid voor woningcorporaties. Corporaties moeten fors investeren en daarbij juiste keuzes maken. Overheid en huurders kijken en denken mee … waar kies je dan als bestuur voor? Hoe betrek je de RvC hierbij? Kennis over de ins en outs van duurzaamheid is daarbij onontbeerlijk! Bestuurders en commissarissen van corporaties doen aan permanente educatie. Met deze cursus duurzaamheid verdient u 4 PE-punten per persoon. Meer informatie.

Cursus circulair bouwen en renoveren

W/E biedt een cursus aan voor elke vastgoedprofessional die geïnteresseerd is in circulair bouwen en op zoek is naar houvast in de materie. In de cursus krijg je antwoord op al jouw vragen rondom het nieuwe begrip ‘circulariteit’ en hoor je over de laatste stand van zaken in de overheidsbeleid, wet- en regelgeving. Je krijgt praktische handvatten en inspiratie mee om in de eigen praktijk mee aan de slag te gaan!

Cursus Duurzaam materiaalgebruik en circulariteit

Hoe gaat u om met duurzaam materiaalgebruik en circulariteit? Hoe hangen deze thema’s samen met het streven naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving? Wat verstaan we onder duurzaam materiaalgebruik en circulariteit en wat betekent dat voor de praktijk? Welke regelgeving komt er op ons af en hoe anticipeer je daarop? Tijdens de cursus ‘Duurzaam materiaalgebruik en circulariteit’ neemt senior adviseur corporaties Thijs Kurstjens van W/E adviseurs u en uw collega’s mee in de materie. Meer informatie.