MPG Basiscursus

Voor wie? Professionals die willen leren een MPG berekening te maken
Contactpersoon
Maertijne Verweij
cursuscoördinator

Cursusinhoud

Het Bouwbesluit schrijft voor dat de MPG-berekening conform de ‘Bepalingsmethode MilieuPrestatie Bouwwerken’ is opgesteld. In praktijk betekent dit dat de berekening is uitgevoerd met gevalideerde rekensoftware. Tijdens de basis MPG basis cursus krijg je informatie over deze methodiek. Na afloop van de cursus weet je wat de MPG inhoudt en kun je een correcte berekening maken of controleren.

Hoe verhoudt de milieuprestatie zich met duurzaam en/of circulair bouwen?

Je oefent met het maken van een berekening en verkrijgt inzicht in de invloed van ontwerpkeuzen op de milieuprestatie van een gebouw. Je leert om te gaan met de (ontbrekende) materialen of producten in de NMD-database. We gaan ook in op de context en besteden onder andere aandacht aan de relatie met BENG.

Drie delen MPG cursus

De basis cursus MPG bestaat uit drie delen:
1. Informeren
2. Berekenen
3. Analyseren

Waarom een basis cursus MilieuPrestatie Gebouwen bij W/E?

W/E adviseurs stond aan de wieg van de ontwikkeling van de MPG, is nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling hiervan en biedt met GPR Materiaal een door SBK en BZK gevalideerd rekeninstrumenten voor berekening van de milieuprestatie van gebouwen.
Heb je onze basiscursus gevolgd en heb je behoefte aan meer verdieping? Bekijk dan onze MPG verdiepingscursus.

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor de basis cursus MilieuPrestatie Gebouwen? Schrijf je dan in via ons nieuwe cursusportaal.

iCircl
Fijne trainingen om in een korte tijd de essentie van de MPG te leren begrijpen en gebruiken.

Deel 1: Informeren

Duurzaam bouwen, circulair bouwen of milieubewust bouwen: zie je door de bomen het bos nog? In het eerste deel van de cursus  wordt de methodiek op hoofdlijnen uitgelegd en in context geplaatst. Denk aan Levenscyclusanalyse (LCA), Nationale MilieuDatabase (NMD), de bepalingsmethode en hoe het is georganiseerd. Ook geeft de docent inzicht in de software GPR Materiaal.

Deel 2: Berekenen

Het tweede deel wordt gestart met een opgave waarbij de deelnemers achterhalen wat de relatie en het verschil is tussen de MPG en de Milieu Kosten Indicator (MKI). Bij het berekenen van een MPG berekening dien je je aan een aantal wetten en regels te houden. Weet je welke dit zijn? Dit deel wordt afgesloten met een opgave in de rekensoftware GPR Materiaal. Je krijgt de gelegenheid om de milieuprestatie van een eigen ontwerp te beoordelen.

Deel 3: Analyseren

Nu je weet hoe je een MPG berekening maakt, wil je vast weten hoe je het resultaat optimaliseert. Wat zijn grote vissen in een MPG berekening? Is de berekening compleet? Maar ook als je de berekening dient te controleren wil je weten waar je aandacht aan moet besteden. Zowel de theorie als de ervaringen uit de praktijk worden met je doorgenomen.

GPR Materiaal

Met GPR Materiaal maak je voor nieuwbouw snel en eenvoudig een milieuprestatieberekening van gebouwen (MPG). GPR is gevalideerd door de Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) voor het maken van MPG-berekeningen volgens de laatste versie van de ‘Bepalingsmethode MilieuPrestatie Bouwwerken’ en daarmee geschikt voor vergunning- en MIA-aanvragen. Tijdens de cursus wordt gewerkt met deze gevalideerde software.

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor de Cursus MilieuPrestatie Gebouwen? Schrijf je dan in via onze nieuwe cursusportaal.