GPR Gebouw Expert cursus

Voor wie? De Expert cursus is geschikt voor professionals werkzaam bij adviesbureaus, gemeenten, omgevingsdiensten, architectenbureaus, aannemers en woningcorporaties met enige ervaring met GPR.
Contactpersoon
Maertijne Verweij
cursuscoördinator en officemanager

Cursus GPR Gebouw Expert

De cursus GPR Gebouw Expert is een logisch vervolg op de GPR basiscursus. Steeds vaker heb je als deskundige op het gebied van duurzaam bouwen diepgaande kennis nodig om complexe vragen te beantwoorden en een gedegen advies te geven. In deze Cursus GPR Gebouw Expert worden alle thema’s van GPR Gebouw grondig uitgediept. De cursus is dan ook alleen geschikt voor ervaren gebruikers van GPR Gebouw.
Naast de belichting van theoretische achtergronden, gebruikte principes en werkwijzen helpen concrete oefeningen je het geleerde in praktijk te brengen. Na afloop ben je in staat een complex project correct in te voeren in GPR Gebouw en heb je inzicht in de relaties tussen de thema’s onderling en de mogelijkheden voor optimalisatie van een ontwerp.

GPR Gebouw Expert worden

De cursus wordt afgesloten met voorbereidingen op het examen. Na de cursus kun je desgewenst het GPR Gebouw Expert examen afleggen. Als je het examen haalt, mag je officieel de titel ‘GPR Gebouw Expert’ dragen. Hiervoor is voldoende ervaring vereist. Voldoende ervaring is persoonsafhankelijk, maar een aantal GPR berekeningen gemaakt te hebben is wenselijk.

2,5 dag

De GPR Gebouw Expert cursus bestaat uit 2,5 dag. Dit is exclusief het eventuele GPR Expert examen. Daarnaast is er tussen lesdag 1 en 2 een optionele inloopochtend, welke fysiek of online bijgewoond kan worden. Deze inloopochtend heeft als doel eventuele vragen te beantwoorden en om de lesstof na te bespreken.

Inhoud cursus GPR Gebouw Expert

In de GPR Gebouw Expert cursus worden antwoorden op onder andere de vragen ‘wat is de functie van GPR Gebouw? Wat zegt het resultaat, waarvoor wordt GPR Gebouw gebruikt? En vooral: wat is de toegevoegde waarde van een GPR Gebouw Expert?’ besproken. In 2,5 dag word je door de docent meegenomen in onder andere onderstaande onderwerpen:

Modelleren en maatbepaling

Elke GPR-berekening begint met een functiebepaling van het gebouw. Een berekening staat of valt met een juiste interpretatie. Hoe behandel je gebouwen met méér dan 1 functie? Hoe behandel je een ingreep in een bestaand gebouw?
Een tweede stap bij berekeningen is maatbepaling. Met name de energie- en materiaalmodulen, afgestemd op het Bouwbesluit en Nederlandse normen vragen om maatvoering van bouwkundige elementen. Hoe bepaal je op de juiste manier de maten? W/E biedt een doorkijk naar de normen die hiervoor gelden.

De Energieprestatie (EPG) en Milieuprestatie Gebouwen (MPG) verklaard

Hoe analyseer en verklaar je de resultaten in deze thema’s? Daarvoor is (basis)kennis van EPG/energielabel en bijbehorende begrippen belangrijk. Hoe is de relatie tussen energieprestatie en GPR-score, en de invloed van het woning- of gebouwtype op die relatie. Vergelijkbaar met de energieprestatie is de Milieuprestatie van gebouwen (MPG) het dominante deel van het thema Milieu. Je krijgt inzicht in de achtergronden, de begrippen, de rekenmethode en de gevoeligheden. Behandeld wordt de LCA-benadering, de Nationale Milieudatabase en het begrip levensduur van een gebouw. En wat dacht je van het toepassen van circulair materiaalgebruik? Je leert hoe je kunt sturen op CO2-uitstoot via de klimaatmonitor.

GPR thema’s van kwaliteit

De GPR Gebouw-thema’s Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde kunnen worden gezien als thema’s van kwaliteit. Score op deze thema’s komt tot stand door de waarden die aan oplossingen of maatregelen wordt toegekend op te tellen. Je krijgt inhoudelijke toelichting. Denk aan ‘bouwfysische kwaliteiten en gevoeligheden’ maar ook afstemming op keurmerken (Woonkeur, politiekeurmerk Veilig Wonen) en woningaanpassingen in kader van Wmo.
En hoe om te gaan met ‘interpretatieruimte’?

Functionaliteiten in GPR Gebouw

Als GPR Gebouw Expert kun je veel baat hebben bij de handigheden die zijn ingebouwd in GPR Gebouw: werken met voorbeeldgebouwen en bibliotheek, optie extra maatregelen (voorbeelden, richtlijnen), info-buttons en de optie toelichting, werken met constructies en werken in gebouwteams.

De integrale benadering

Vaak naar voren gebracht: toepassing van PV (opwekking zonnestroom) is gunstig voor de energieprestatie, maar ongunstig voor de materiaalprestatie.

Proces en borging van kwaliteit GPR Gebouw Expert

W/E adviseurs stelde een gedragscode op voor de GPR Gebouw Expert. Dit is een onderdeel van de procedure kwaliteitsborging van GPR Gebouw-berekeningen. Dit proces dient gevolgd te worden als een GPR Certificaat wordt aangevraagd. Wat komt er bij kijken en wat houdt het in?

Overige informatie

Als cursist neem je een eigen laptop mee, het cursusmateriaal wordt digitaal verstrekt. Je krijgt op beide fysieke dagen een gratis lunch aangeboden.

Locatie

De cursus wordt altijd gegeven op loopafstand van de betreffende plaats. De exacte cursuslocatie wordt voor aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Inschrijven voor cursus GPR Gebouw Expert

Bekijk de aankomende data en schrijf je in via het cursusportaal.

Voor een nog meer uitgebreide toelichting op deze cursus download u de Studiehandleiding GPR Gebouw Expert cursus.