Cursus GPR Gebouw Expert

Datum 20 september & 4 oktober2022
Voor wie? De Expert cursus is geschikt voor professionals werkzaam bij adviesbureau's, gemeenten, omgevingsdiensten, architectenbureau, aannemers en woningcorporaties met enige ervaring met GPR.
Kosten € 2035,- (exclusief BTW) en exclusief examen.
Contactpersoon
Maertijne Verweij
cursuscoördinator en officemanager

Steeds vaker heeft u als deskundige op het gebied van duurzaam bouwen diepgaande kennis nodig om complexe vragen te beantwoorden en een betrouwbaar advies te geven. In de GPR Gebouw Expertcursus worden alle thema’s van GPR Gebouw grondig uitgediept.

Naast de belichting van theoretische achtergronden, gebruikte principes en werkwijzen helpen concrete oefeningen u het geleerde in praktijk te brengen. Na afloop bent u in staat een complex project correct in te voeren en heeft u inzicht in de relaties tussen de thema’s onderling en de mogelijkheden voor optimalisatie van een ontwerp. De GPR Gebouw Expertcursus bestaat uit twee dagen. Met het invullen van onderstaand formulier geeft u zich op voor beide dagen van de GPR Gebouw Expertcursus.

Inhoud cursus

W/E adviseurs presenteert hierbij een programma voor de GPR Gebouw Expertcursus. Wat is de functie van GPR Gebouw? Wat zegt het resultaat, waarvoor wordt GPR Gebouw gebruikt? En vooral: wat is de toegevoegde waarde van een GPR Gebouw Expert? In twee dagen wordt u door de docent meegenomen in onderstaande onderwerpen. Voor een uitgebreide toelichting op deze cursus download u de Studiehandleiding GPR Gebouw Expert cursus. Na de cursus kunt u desgewenst het GPR Gebouw Expert examen af leggen.

Modelleren en maatbepaling

Elke GPR-berekening begint met een functiebepaling van het gebouw. Een berekening staat of valt met een juiste interpretatie. Hoe behandelt u gebouwen met méér dan 1 functie? Hoe behandelt u een ingreep in een bestaand gebouw? Een tweede stap bij berekeningen is maatbepaling. Met name de energie- en materiaalmodulen, afgestemd op het Bouwbesluit en Nederlandse normen vragen om maatvoering van bouwkundige elementen. Hoe bepaalt u op de juiste manier de maten? W/E biedt een doorkijk naar de normen die hiervoor gelden.

De Energieprestatie (EPG) en Milieuprestatie (MPG) verklaard

Hoe analyseert en verklaart u de resultaten in deze thema’s? Daarvoor is (basis)kennis van EPG/energielabel en bijbehorende begrippen belangrijk. Hoe is de relatie tussen energieprestatie en GPR-score, en de invloed van het woning- of gebouwtype op die relatie. Vergelijkbaar met de energieprestatie is de Milieuprestatie van gebouwen (MPG) het dominante deel van het thema Milieu. U krijgt inzicht in de achtergronden, de begrippen, de rekenmethode en de gevoeligheden. Behandeld wordt de LCA-benadering, de Nationale Milieudatabase en het begrip levensduur van een gebouw. En wat dacht u van het toepassen van circulair materiaalgebruik? U leert hoe u kunt sturen op CO2-uitstoot via de klimaatmonitor.

GPR thema’s van kwaliteit

De GPR Gebouw-thema’s Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde kunnen worden gezien als thema’s van kwaliteit. Score op deze thema’s komt tot stand door de waarden die aan oplossingen of maatregelen wordt toegekend op te tellen. U krijgt inhoudelijke toelichting. Denk aan ‘bouwfysische kwaliteiten en gevoeligheden’ maar ook afstemming op keurmerken (Woonkeur, politiekeurmerk Veilig Wonen) en woningaanpassingen in kader van Wmo. En hoe om te gaan met ‘interpretatieruimte’?

Functionaliteiten in GPR Gebouw

Als GPR Gebouw Expert kunt u veel baat hebben bij de handigheden die zijn ingebouwd in GPR Gebouw: werken met voorbeeldgebouwen en bibliotheek, optie extra maatregelen (voorbeelden, richtlijnen), info-buttons en de optie toelichting, werken met constructies en werken in gebouwteams.

De integrale benadering

Vaak naar voren gebracht: toepassing van PV (opwekking zonnestroom) is gunstig voor de energieprestatie, maar ongunstig voor de materiaalprestatie.

Proces en borging van kwaliteit

W/E adviseurs stelde een gedragscode op voor de GPR Gebouw Expert. Dit is een onderdeel van de procedure kwaliteitsborging van GPR Gebouw-berekeningen. Dit proces dient gevolgd te worden als een GPR Certificaat wordt aangevraagd. Wat komt er bij kijken en wat houdt het in? De cursus wordt afgesloten met voorbereidingen op het examen. Als u het examen haalt, mag u officieel de titel ‘GPR Gebouw Expert’ dragen. Hiervoor is voldoende ervaring vereist. Voldoende ervaring is persoonsafhankelijk, maar een aantal GPR berekeningen gemaakt te hebben is wenselijk.

In de GPR Gebouw Expertcursus worden GPR Gebouw-thema’s grondig uitgediept. Zo kunt u complexe vragen beantwoorden en betrouwbaar advies geven.

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor de Cursus GPR Gebouw Expert? Schrijf je dan in via de website van GPR Software.