W/E adviseurs draagt bij aan nieuwe bouwnorm om oververhitting in woningen te voorkomen

oververhitting corporaties, oververhittingTOjuli bouwnorm
Opdrachtgever Ministerie van BZK
Rol van w/e adviseurs Onderzoek naar normering
Contactpersoon
Pieter Nuiten
senior adviseur
oververhitting corporaties, oververhittingTOjuli bouwnorm

Voor nieuwe woningen die vanaf januari 2021 worden opgeleverd gelden in de bouwregelgeving eisen om hittestress te beperken. W/E adviseurs heeft in opdracht van RVO het onderzoek voor de normering van de bouwnorm tegen oververhitting verricht.

We worden geconfronteerd met steeds warmere zomers. Hiermee neemt de noodzaak om maatregelen te treffen tegen oververhitting toe. Nieuwe woningen worden zo energiezuinig mogelijk gebouwd. Woningen houden daardoor hun warmte meer vast. In de zomer kan dat problemen opleveren. Hogere binnentemperaturen leiden tot gezondheidsrisico’s en overlast.

Energiezuinige nieuwbouw

Om zoveel mogelijk energie te besparen, moet worden voorkomen dat achteraf inefficiënte mobiele airco’s worden geïnstalleerd om de binnentemperatuur op een acceptabel niveau te houden. Door een goed ontworpen gebouw kan dit worden voorkomen. De nieuwe eis kan in de praktijk tot verschillende maatregelen leiden.

Bijvoorbeeld dat – bij oplevering van een nieuwe woning – zonwering aanwezig is, dat er goed nagedacht is over de ventilatie binnen woningen en/of dat er rekening gehouden is met de ligging van de woning ten opzichte van de zon. De nieuwe eis ten aanzien van oververhitting is gelijktijdig in gegaan met de eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG).

Onderzoek criterium grenswaarde

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft W/E adviseurs onderzoek laten verrichten naar het criterium en de grenswaarde om het risico op oververhitting in nieuwbouwwoningen te beperken. Dit resulteerde in het rapport ‘Grenswaarden zomercomfort nieuwe woningen in Bouwbesluit‘. Op basis hiervan adviseerde RVO.nl het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om TOjuli op te nemen in de bouwregelgeving (Advies eis vermindering risico oververhitting nieuwbouwwoningen in Omgevingsregeling).

Toelichting bouwnorm tegen oververhitting

Voor nieuw te bouwen woningen zal in de bouwregelgeving een grenswaarde worden opgenomen voor TOjuli. Dit is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjulivolgt uit de Energieprestatieberekening conform NTA8800. De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde van 1,2.

Meer weten?

Pieter Nuiten
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor organisaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 ontwikkeld
Voor integratie in GPR Gebouw en BREEAM-NL
losmaakbaarheid
De UMGO maakt kiezen voor vormen van duurzame energie overzichtelijk
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving