Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 ontwikkeld

losmaakbaarheid
Opdrachtgever Ministerie van BZK
Rol van w/e adviseurs Ontwikkelen en toetsen meetmethode
Contactpersoon
David Anink
senior adviseur
losmaakbaarheid

Het rapport ‘Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0’ is gepubliceerd. Het rapport introduceert een uniforme meetmethode voor losmaakbaarheid in de  bouw en beschrijft hoe deze beoordeeld kan worden. W/E heeft in samenwerking met Alba Concepts, Dutch Green Building Council, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie de meetmethode ontwikkeld en getoetst. Het heeft mede als doel tot de integratie van losmaakbaarheid in bestaande duurzaamheidsinstrumenten GPR Gebouw en BREEAM-NL.

In deze meetmethode zijn de definities, randvoorwaarden en uitgangspunten voor het bepalen van de losmaakbaarheidsindex uitgelegd. De scope van de meetmethode is aangepast. Er wordt nu volledig aangesloten op de meetmethode voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

Vincent Gruis, TU Delft en Voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie, geeft aan dat losmaakbaarheid goed past in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. “We zien dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers behoefte hebben aan duidelijkheid over de mate van circulariteit en losmaakbaarheid van een gebouw. Meten is een eerste belangrijke stap om dat inzichtelijk te maken. Met de meetmethode voor losmaakbaarheid stimuleren we de kant van vraag en aanbod. Het helpt opdrachtgevers om circulair uit te vragen en opdrachtnemers om hun eigen producten te beoordelen.” 

Integratie losmaakbaarheid in BREEAM-NL, GPR Gebouw en NMD

De losmaakbaarheidsindex is sinds 2020 als credit opgenomen in de nieuwe Beoordelingsrichtlijn voor BREEAM-NL Nieuwbouw. Rudy van der Helm, DGBC, beschrijft dat naast de technische eisen van de verbindingen ook een bestek wordt gevraagd over de wijze waarop elementen en producten weer losmaakbaar zijn. Eind 2021 wordt het nieuwe BREEAM-NL In-Use keurmerk verwacht, momenteel wordt gezocht naar een wijze waarop Losmaakbaarheid hierin geïntegreerd kan worden voor kleine toevoegingen aan bestaande gebouwen. Binnenkort is de meetmethodiek ook toepasbaar in GPR Gebouw. David Anink, W/E Adviseurs, schetst routes voor de korte en lange termijn. Daarbij beschouwt hij losmaakbaarheid als een randvoorwaarde. “Losmaakbaarheid krijgt pas echt waarde in combinatie met andere factoren, zoals hergebruikspotentie, hoogwaardige recycling en adaptiviteit.” Jan Willem Groot, NMD, ziet ook kansen om de meetmethodiek toe te passen op bestaande instrumenten. “Losmaakbaarheid kan als optie worden meegenomen in het verwerkingsscenario einde leven binnen MPG. Op de lange termijn zie ik potentie in het koppelen van een initiële restwaarde aan de losmaakbaarheidsindex.”

De praktijkervaring leert dat losmaakbaarheid aan de basis staat van diverse circulaire bouwprincipes. Denk aan hoogwaardig hergebruik van bouwproducten, adaptief bouwen, circulair beheer- en onderhoud en het mogelijk toepassen van circulaire verdienmodellen. Je moet de meetmethode altijd in relatie tot andere circulaire principes toepassen. Wij doen een oproep om praktijkervaring met elkaar te delen en zo praktijk en theorie over losmaakbaar bouwen nog verder te stimuleren.

Download hier het rapport

David Anink
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs legt met haar onderzoek de basis voor duurzame ontwikkeling. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig