De UMGO maakt kiezen voor vormen van duurzame energie overzichtelijk

Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving
Opdrachtgever RVO Nederland
Rol van w/e adviseurs Ontwikkelen van de Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving
Contactpersoon
Pieter Nuiten
senior adviseur
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving

Alle gemeenten moeten in 2050 van het gas af. Maar welk initiatief voor aardgas past het best bij welke wijk? Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft W/E adviseurs in opdracht van RVO de Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving (UMGO) ontwikkeld. Met de UMGO kunnen de alternatieven voor gas gemakkelijk worden vergeleken, waardoor gemeenten sneller een goed overzicht hebben van de beste opties. De nieuwste versie van de UMGO is gebaseerd op de NTA8800, zodat ook de BENG indicatoren kunnen worden berekend.

Eenvoudig resultaat

De UMGO is gemaakt om met enkele kenmerken van gebouwen in een wijk snel een afweging tussen de verschillende warmteopties te maken. Het resultaat geeft inzicht in de besparing op energie- en aardgasgebruik en op CO2-uitstoot. Deze indicatoren zijn gekozen, omdat ze het best aansluiten op de ambities die de Nederlandse overheid heeft op het gebied van energie- en klimaatbeleid. Omdat er gekozen is voor het ontwikkelen van een eenvoudige tool zijn de uitkomsten ook globaal, daar moet wel rekening mee worden gehouden bij de latere uitwerkingen van de keuze voor een alternatief voor gas.

Voor wie?

De UMGO is bedoeld voor gebruik in de verkennende fase van de ontwikkeling of renovatie/herstructurering van een bouwlocatie of gebied. De tool is met name interessant voor gemeenten en woningcorporaties. Zij kunnen adviseurs vragen om berekeningen te baseren op de UMGO. Deze berekeningen helpt hen om snel te komen tot onderbouwing van de energieprestatie van de door hen gekozen concepten. Ook kan de UMGO gebruikt worden bij subsidieaanvragen. De UMGO brengt meer uniformiteit in deze berekeningen en maakt daarmee subsidieaanvragen beter vergelijkbaar. Tenslotte kan de UMGO worden ingezet als ‘maatstaf’ bij herberekeningen aan reeds uitgevoerde studies, bijvoorbeeld wanneer een ‘second opinion’ gewenst is.

Hoe kan ik gebruik maken van de Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving?

Het rekenmodel UMGO is te downloaden van de website van RVO Nederland.

W/E adviseurs heeft instructievideo’s gemaakt voor het gebruik van de UMGO.

Pieter Nuiten
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs legt met haar onderzoek de basis voor duurzame ontwikkeling. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig