Van het gas af? Woonbedrijf onderzoekt opties voor duurzame installaties

duurzame installaties
Opdrachtgever Woonbedrijf
Locatie Eindhoven
Rol van w/e adviseurs In kaart brengen circulaire opties voor duurzame installaties
duurzame installaties

Op een slimme manier de bestaande woningvoorraad verduurzamen is belangrijk voor woningcorporatie Woonbedrijf in de metropoolregio Eindhoven. In een aantal complexen zijn de collectieve installaties, leidingen en radiatoren aan vervanging toe. Dit is het moment om te verduurzamen. W/E adviseurs ondersteunt de corporatie bij het in kaart brengen van opties voor duurzame installaties. We spreken Marion van de Mortel, senior projectleider bij Woonbedrijf en onze adviseur Jappe Goud over de verduurzaming van de flats.

Woonbedrijf heeft verschillende complexen met gestapelde woningen uit de jaren 70 met een vergelijkbare situatie vertelt Marion van de Mortel: “De collectieve verwarmings- en warmwater installaties zijn  is aan vernieuwing toe, daarom willen we per complex een goede afweging kunnen maken om te komen tot de beste oplossing. We willen overal op een vergelijkbare manier een afweging kunnen maken voor duurzame installaties, ondanks dat de complexen verschillend zijn”. Het is niet een kwestie van één oplossing op de verschillende complexen toepassen volgens Marion. “De gebouwen zijn allemaal heel anders in opzet. De één heeft binnengangen, de ander galerijen. Ook de grootte van de woningen, de mate van isolatiemogelijkheden  en de omgeving is heel anders voor de gebouwen. Daar horen ook andere oplossingen bij.”

duurzame installaties
Terrasflats in Geldrop
duurzame installaties
duurzame installaties

De opties

Voor de corporatie is het belangrijk dat die oplossing duurzaam is. “De intentie is om de complexen nog een hele lange tijd te laten staan. We willen niet alleen zelf verduurzamen, maar het is ook noodzaak. We moeten voldoen aan de klimaatdoelstellingen en onze CO₂-uitstoot moet omlaag.”  Jappe Goud heeft daarom voor de corporatie verschillende opties voor duurzame installaties in kaart gebracht. “We hebben gekeken naar midden en lage temperatuur opties. Bij twee mogelijkheden wordt nu nog gekozen voor gas, maar ga je in een tweede stap over ongeveer 20 jaar naar gasloos. Vier andere opties zijn direct gasloos met verschillende bronnen voor verwarming, zoals een lucht- en waterwarmtepomp of PVT panelen”, aldus Jappe Goud.

Toekomst: keuzes maken

Wat is nog nodig om nu uiteindelijk de juiste afweging te kunnen maken? Daar komt volgens Marion van de Mortel nog een hele hoop bij kijken: “ We kijken naar kosten, zowel de investering nu als de kosten gedurende de hele levensduur van het complex. Wat is de woonlastenbesparing voor de bewoners en ook het Energie- en warmteplan  van de gemeente speelt een belangrijke rol. Welke plannen hebben ze daarin gemaakt die van invloed zijn op onze keuze? Geldrop heeft voor de locatie van één van de complexen het plan om in 2030 gasloos te zijn. De overlast die bewoners ervaren willen we zo veel mogelijk beperken, maar daarnaast moet er natuurlijk ook genoeg ruimte zijn in de woning voor de oplossing die we kiezen. Dat zijn een aantal zaken die we meenemen in de afweging voor een uiteindelijke keuze.” Jappe Goud vult aan: “Ik denk dat je er verstandig aan doet een goede partij te zoeken die dit kan doen in plaats van dat je een partij zoekt bij de techniek die je gekozen hebt.” Dat sluit aan bij de plannen die Woonbedrijf heeft. “Er moet eerst door ons een keuze gemaakt worden wat de beste oplossing is, daarna volgt besluitvorming en dan zullen we een uitvraag doen. Op basis daarvan kiezen we een bedrijf dat het project gaat uitvoeren”, aldus Marion van de Mortel.

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor corporaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Afwegingsmethodiek duurzaam onderhoud beschikbaar: MKI Onderhoud
MIA regeling toegekend voor circulaire renovatie pionier Ymere
Nieuwe bestemmingen voor oud materiaal