Afwegingsmethodiek duurzaam onderhoud beschikbaar: MKI Onderhoud

Opdrachtgever Onderhoud NL en TKI Urban Energy
Rol van w/e adviseurs Methodiek ontwikkeling
Contactpersoon
Geurt Donze
directeur

Voor de verduurzaming van de woningvoorraad beseffen steeds meer corporaties dat in de bestaande bouw veel grotere slagen te maken zijn dan in de nieuwbouw.  Om optimaal te kunnen werken is het belangrijk dat alle partijen inzicht hebben in de cijfers en de acties die er nodig zijn om aan ambities te voldoen. W/E adviseurs heeft daarom in opdracht van Onderhoud NL en met ondersteuning van TKI Urban Energy de methodiek MKI Onderhoud ontwikkeld. Deze methode is gemaakt voor corporaties om samen met haar ketenpartners een afweging te maken voor de integrale milieu-impact van ingrepen in de bestaande bouw.

De hoeveelheid materiaal die in de onderhouds-, renovatie en transformatie-markt omgaat is enorm, en daarmee ook de te behalen milieuwinst. Zo gaven corporaties in 2019 7,2 miljard euro uit aan in stand houden (onderhoud en verbetering) van hun bestaand bezit, een stijging van 50% in 5 jaar tijd (bron Aedes). Deze stijgende trend zal zich met de maatschappelijke opgaven die er liggen versterkt doorzetten. Bedenk daarbij dat ruim 80% van de huidige woningvoorraad in 2050 nog aanwezig is, dan is dat een aardige indruk van de omvang van de opgave in de huidige (en nieuwe) bestaande bouw.

Samenwerken

Bij duurzaam verbeteren van de bestaande portefeuille komen complexe vraagstukken kijken, zoals uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Bij de planontwikkeling komt daarbij het op het oog complexe vraagstuk van brede duurzaamheid daar nog eens bij. Focussen op één aspect, zoals het thema energie is minder complex, omdat het gaat om maar één getal. Echter Energie, circulariteit en gezondheid staan altijd met elkaar in verbinding bij het integraal verduurzamen van de voorraad. Ligt de focus alleen op energie, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor circulariteit en gezondheid. Bij verduurzamen gaat het om samenwerken, niks is onbelangrijk.

MKI Onderhoud

Met MKI Onderhoud krijg je inzicht in hoe je de verschillende duurzaamheidsthema’s optimaal op elkaar kunt afstemmen en de tool kan dienen als instrument om met ketenpartners in gesprek te gaan over deze onderwerpen. De MKI Onderhoud methodiek is kwantitatief uitgewerkt en geïllustreerd met een eenvoudige rekentool in MS-Excel. De nieuwe tool is geschikt voor varianten voor onderhoud aan platte daken. Aanvulling met gevelonderhoud is voorzien.

Methode en tool zijn gebaseerd op de MPG basismethode en landelijke database (NMD). De MPG, bekend van de te behalen nieuwbouweis uit het bouwbesluit kende al een uitbreiding richting de bestaande bouw voor hoog niveau ingrepen in de vorm van het addendum MPG Verbouw en Transformatie (Stichting NMD). Een uitbreiding naar onderhoud is nu beschikbaar via de methodiek MKI Onderhoud. Eindrapport en genoemde tool zijn medio december beschikbaar via OnderhoudNL.

Geurt Donze
directeur

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig