Limburgse corporaties gaan gezamenlijk voor circulariteit

Opdrachtgever C8 corporaties
Locatie Limburg
Rol van w/e adviseurs Begeleiden traject en informeren en adviseren op het gebied van circulariteit.

Duurzaam bouwen betekent samenwerken en kennisdelen. Daarom hebben we de handen ineengeslagen met adviesbureau PVM, de C8 (acht Limburgse corporaties: HEEMwonen, Wonen Limburg, Weller, Wonen Zuid, Servatius, ZOwonen, Nester en Maasvallei), stadsregio Parkstad Limburg en de Provincie Limburg voor een innovatief circulair traject. Samen gaan we kijken hoe we het begrip circulariteit concreet en toepasbaar kunnen maken voor de praktijk van de C8.

De eerste 2 bijeenkomsten met de C8 hebben plaats gevonden. Graag geven wij jullie inzicht in de processtappen die we hebben genomen.

Verduurzamingsstuur

Tijdens zes bijeenkomsten zoomen we in op de stappen die nodig zijn om tot een circulaire corporatie te komen. Elke sessie behandelen we één van de stappen uit het verduurzamingsstuur:

  1. Definieer
  2. Analyseer
  3. Ambieer
  4. Simuleer
  5. Implementeer
  6. Evalueer

De eerste bijeenkomst was gericht op het afbakenen van het begrip circulariteit. Onze adviseur Marijn Emanuel gaf de betrokkenen een introductie tot het onderwerp. Waarom willen we eigenlijk een circulaire corporatie? Marijn vertelde over het belang van circulariteit voor de bescherming van het milieu, grondstoffen en de bestaande waarde. Hij nodigde de corporaties uit om te reageren op een aantal stellingen, zoals ‘Moet er direct financiële meerwaarde volgen uit circulair bouwen of kan dit ook op langere termijn het resultaat zijn?’. De stellingen leidden bij de aanwezigen tot interessante inzichten en reacties. Een conclusie was onder meer dat je circulariteit het beste als collectief op kunt pakken om zo uiteindelijk een geluid af te geven aan marktpartijen en landelijke beleidsmakers. Tijdens de tweede sessie nam Ron van Wijk, verbonden aan de Vastgoed Business School, ons mee in de achtergronden omtrent duurzame ontwikkeling en de noodzaak van een meer circulaire benadering.

De eerste sessie
Het verduurzamingsstuur

In de volgende sessies beantwoorden we vragen en borduren we voort op bestaande kennis en initiatieven binnen de corporatiewereld. Zo maken we stap voor stap inzichtelijk wat dit thema betekent voor de uitvoering van hun primaire processen (onderhoud, renovatie, sloop, nieuwbouw en bedrijfsvoering).

W/E adviseurs richt zich op het proces nieuwbouw. We gaan voor een nieuwbouwproject drie materiaalvarianten met elkaar vergelijken op CO2-emissies en schaduwkosten (milieu-impact). Daarna focussen we ons op een gebouwcomponent (bijv. dak of gevel) en gaan we onderzoeken of er voor die component circulaire alternatieven zijn. Dit vertalen we enerzijds naar een praktisch bruikbare alternatieve materialenlijst en anderzijds naar een set criteria om de circulaire alternatieven uit te vragen (input voor het PVE).

Na elke fase stellen we gezamenlijk vast of de corporaties verder kunnen met de kennis die ze hebben opgedaan. Zo kunnen ze het thema ‘circulariteit’ straks op een pragmatische manier verder vormgeven. Met als uiteindelijk doel de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Limburg te versnellen.

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor corporaties met ambitie. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Afwegingsmethodiek duurzaam onderhoud beschikbaar: MKI Onderhoud
MIA regeling toegekend voor circulaire renovatie pionier Ymere
Nieuwe bestemmingen voor oud materiaal