Gemeente Heusden realiseert duurzaamheidsambitie

duurzaamheidsambitie heusden
Opdrachtgever Gemeente Heusden
Locatie Heusden, Drunen en Vlijmen
Rol van w/e adviseurs Advies en ondersteuning rondom opwekken duurzame energie
duurzaamheidsambitie heusden

In het kader van het coalitieprogramma wil de gemeente Heusden duurzame energie opwekken op daken van gemeentelijk vastgoed. W/E ondersteunde de gemeente in het traject voor de gemeentehuizen (PV) en het zwembad (zonthermisch).

Zonnepanelen op de gemeentehuizen

W/E adviseerde de gemeente over de toepassing van zonnepanelen op de daken van de gemeentehuizen in Drunen en Vlijmen. De technische mogelijkheden zijn in een schetsontwerp zichtbaar gemaakt en financiële randvoorwaarden zijn belicht. Na oplevering blijft W/E betrokken bij de monitoring van de PV-installatie.

duurzaamheidsambitie heusden
duurzaamheidsambitie heusden
Thermische zonne-energie op zwembad

Thermische zonne-energie op zwembad

Parallel voerde W/E een haalbaarheidsstudie uit voor diverse vormen van PV-T systemen (collectoren die zowel elektriciteit als warmte produceren) en zonthermische (enkel warmte)  collectoren. Het bleek dat het zonthermische systeem economisch het meeste rendement opleveren met gebruik van de SDE+ regeling. Na de aanbesteding blijven we betrokken bij uitvoering, oplevering en monitoring van de duurzame installatie.

Begeleiding in de aanbesteding

W/E begeleidde de gemeente in deze onderhandse meervoudige aanbestedingen voor de duurzame energiesystemen. De aanbiedingen zijn beoordeeld op de criteria uit de technische omschrijving in de uitvraag. In overleg met de gemeente is een gunningsadvies afgegeven.

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor gemeenten met ambitie.

W/E levert expertise en ervaring internationaal project IEA EBC dat zich richt op Life Cycle Assessment
Van focus op energie ook naar materiaal
Life Cycle Assessment
W/E gaat van start met landelijk onderzoek naar infrarood verwarming
Onderzoek naar energieverbruik, piekbelasting en comfortbeleving
infrarood verwarming