W/E levert expertise en ervaring internationaal project IEA EBC dat zich richt op Life Cycle Assessment

Life Cycle Assessment
Opdrachtgever International Energy Agency
Rol van w/e adviseurs Leveren van kennis in expertgroep
Contactpersoon
David Anink
senior adviseur
Life Cycle Assessment

Stichting W/E adviseurs neemt sinds 2017 deel aan een bijzonder samenwerkingsproject: het International Energy Agency (IEA). W/E levert input aan het programma IEA EBC Annex 72. Dat richt zich op ‘Life Cycle Assessment of Buildings’ en heeft als doel kennis en ervaring uitwisselen op internationaal niveau.

Naarmate het energieverbruik van gebouwen kleiner wordt – tot nul of dat woningen zelfs energieopwekkend zijn – speelt de milieu-impact van gebruikte materialen in gebouwen relatief een steeds belangrijkere rol. ‘Embodied CO2’ en ‘embodied energy’ zijn begrippen die hierbij aan de orde worden gesteld.

Milieu Prestatie Gebouwen (MPG )

Vanuit het besef dat materialen een belangrijke bijdrage leveren aan de footprint van een gebouw, is in Nederland de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) ontwikkeld. Een evaluatiemethode die volledig is gebaseerd op de Life Cycle Assessment methodiek. Nederland is in dit opzicht wereldwijd een voorloper, want nog geen enkel andere land kent een wettelijk verankerde (en verplichte) beoordeling van de milieuprestatie van de materialen in een gebouw.

Pioniersrol W/E

W/E adviseurs heeft vanaf het allereerste begin een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van de MPG-methodiek en de bijbehorende rekeninstrumenten (zoals GPR Gebouw). Mede dankzij die pioniersrol en de opgebouwde ervaring is W/E gevraagd Nederlandse expertise en praktijkervaring in te brengen in de IEA EBC Annex 72-expertgroep.

Het IEA EBC Annex 72 is een vijfjarig programma en beoogt:

W/E wil ook een methodologische onderbouwing ontwikkelen die gericht is op circulair bouwen, als strategie om de milieu-impact van gebouwen te verlagen. W/E ontvangt voor haar inbreng financiële steun vanuit RVO.

David Anink
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs legt met haar onderzoek de basis voor duurzame ontwikkeling. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig