W/E gaat van start met landelijk onderzoek naar infrarood verwarming

infrarood verwarming
Opdrachtgever RVO Nederland en TKI Urban Energy
Rol van w/e adviseurs Uitvoeren onderzoek en opstellen beslisschema's
Contactpersoon
Pieter Nuiten
senior adviseur
infrarood verwarming

In opdracht van TKI Urban Energy en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doet W/E adviseurs onderzoek naar het energieverbruik en de comfortbeleving van infrarood verwarming. We doen dit in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht, BDH en Technolution. Het onderzoek richt zich op het creëren van inzicht in het werkelijke energieverbruik, piekbelasting en de comfortbeleving van infraroodpanelen in een bewoonde situatie en leidt tot een beslisschema voor professionele partijen die overwegen infraroodverwarming toe te passen. Faye Best is één van de onderzoekers en zij neemt ons mee in het onderzoeksproces.

Waarom is het belangrijk dat infrarood verwarming onderzocht wordt?

Over infrarood verwarming wordt veel discussie gevoerd en zijn de meningen uiteenlopend. Waar de een het ziet als goed alternatief voor aardgas, vindt de ander het juist een inefficiënte en dure oplossing. Wat mist is een duidelijk overzicht waarin staat onder welke omstandigheden het toepassen van infraroodpanelen zinvol is en wat de voor- en nadelen zijn. Daarom moet dat goed onderzocht worden.

Wat gaan jullie precies onderzoeken?

We gaan in 50 woningen, met infrarood als hoofdverwarming, ten minste het energieverbruik en het comfort dat de bewoners ervaren meten. Dit doen we door de gegevens van de slimme meter uit te lezen, enquêtes te houden onder de bewoners en door ze gebruik te laten maken van een comfort app. Hierin moeten de bewoners aangeven of ze de temperatuur in huis prettig vinden en wat voor activiteit ze net hebben gedaan. Als je net gesport hebt dan is het logisch dat je het warmer hebt natuurlijk. Daarnaast zullen we van een aantal woningen ook het verbruik van de individuele infraroodpanelen inzichtelijk maken. Dat kan niet in alle woningen, omdat daar de apparatuur niet voor aanwezig is. Op basis daarvan gaan we analyses doen die uiteindelijk moeten leiden tot een beslisschema.

Voordat je aan het onderzoek kon beginnen moest je eerst voldoende woningen vinden, is dat gelukt?

Ja er zijn natuurlijk nog niet zo veel woningen die infrarood verwarming hebben, maar we hebben 50 woningen kunnen selecteren. De deelnemende corporaties en particulieren zijn enthousiast.

Hoe ziet het vervolg er nu uit?

De bewoners hebben een inleidende mail gehad en gaan nu benaderd worden voor de installatie van het apparaatje waarmee we het verbruik van de panelen kunnen meten. We gaan niet alle woningen langs, want sommige hebben al een monitoringssysteem. Dat is van BeNext. Via hen kunnen we die data ophalen zodra de bewoner daar akkoord voor geeft. We gaan het hele stookseizoen meten. We verwachten dat dat ongeveer tot en met maart zal zijn. Tussendoor kunnen we de metingen ook al inzien. We verwachten het onderzoek in juni af te ronden.

Ook is er een klankbordgroep opgericht. Hierin zijn partijen vertegenwoordigd die te maken kunnen hebben met infraroodverwarming. Denk bijvoorbeeld aan woningcorporaties, de infrarood branche, maar ook de wetenschappelijke wereld. De bedoeling is de klankbordgroep zo af en toe te consulteren. Uiteindelijk zijn zij de partijen die in meer of mindere mate te maken hebben met het al dan niet toepassen van infraroodverwarming of het adviseren daarover. Draagvlak onder deze partijen is daarom van belang.

Kan je iets meer vertellen over het beslisschema voor infrarood verwarming dat jullie gaan maken met de resultaten van het onderzoek?

Ja dat is het uiteindelijke doel waar we naartoe gaan werken. Het moet een overzicht opleveren waarin je kunt zien in welke situatie infrarood verwarming wel of niet een goede duurzame optie is voor het verwarmen van een woning. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat infrarood meer toegevoegde waarde levert in een goedgeïsoleerde kleinere woning dan in een slechtgeïsoleerde vrijstaande woning. Of dat echt zo is gaan wij onderzoeken.

Pieter Nuiten
senior adviseur

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs legt met haar onderzoek de basis voor duurzame ontwikkeling. Bekijk bij welke projecten wij betrokken zijn.

Duurzaam appartementengebouw in het groen
CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig