Aanbesteding Duurzaam Sportcomplex Hogekwartier

Opdrachtgever Gemeente Amersfoort
Locatie Amersfoort
Rol van w/e adviseurs Advies duurzaamheid bij aanbesteding

De gemeente Amersfoort nam het initiatief voor nieuwbouw van een top-sportcomplex. Met de ontwikkeling van het nieuwe sportcomplex draagt de gemeente bij aan realisatie van haar duurzaam bouwen ambities . Het sportcomplex bestaat uit een 50 meter bad met 10 banen, een recreatief bad, springplatforms en een grote sporthal voor diverse binnensporten. Een geweldige voorziening in Hogekwartier, waar veel inwoners van Amersfoort gebruik van gaan maken. De gemeente Amersfoort werkt hard aan de voorbereidingen en de start bouw is 2016 gepland.

GPR Sport & Zwembad

De gemeente had behoefte aan een hulpmiddel om duurzaamheidsambities te kunnen vaststellen en in alle stappen van het proces zicht en grip te hebben op duurzaamheid om zo nodig de planvorming te kunnen bijsturen. Hiervoor zet de gemeente GPR Sport & Zwembad in, een softwareprogramma dat is ontwikkeld door W/E adviseurs. Met het door de gemeente beschikbaar gestelde instrument toonden plannenmakers hun duurzaamheidsprestaties.

Sportcomplex Hogekwartier

Advies bij ambitiebepaling en planbeoordeling

W/E adviseerde bij de bepaling van de duurzaamheidsambitie en de planbeoordeling. Met de actuele GPR Sport & Zwembad zijn heldere kwaliteitseisen gesteld. In dialoog met marktpartijen is de inzet van en aanpak met GPR scherp gesteld. W/E maakte tot slot de beoordeling van ingediende plannen objectief en transparant door de ontwerpkenmerken en input van GPR op volledigheid en juistheid te beoordelen. Senior adviseur Gerben Schuurman: “Het gebruiksgemak van GPR Software is door plannenmakers hoog gewaardeerd. Onze dialoog bracht scherptediepte in kwaliteitsbeelden aan. En de ingediende plannen bleken goed leesbaar op het vlak van duurzaamheid.”

Gerelateerde projecten

W/E adviseurs werkt voor gemeenten met ambitie.

Circulair en zelfvoorzienend afvalbrengstation Den Haag
circulair afvalbrengstation
De circulaire bouwcatalogus: inspirerende praktijkvoorbeelden
Een site vol inspirerende voorbeelden.
circulaire bouwcatalogus